POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nie godzę się zaakceptować poglądu, że ludzkość jest tragicznie skazana na bezgwiezdną noc rasizmu i wojny i świt pokoju i braterstwa nigdy nie stanie się rzeczywistością….Wierzę, że bezbronna prawda i bezwarunkowa miłość mają ostanie słowo.
M.Luther King

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Cierpliwość wobec innych jest miłością,
cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją,
cierpliwość wobec Boga jest wiarą.
Strzeż się wiedzy bez serca, sztucznej pobożności i dogmatycznej religijności. Lękaj się tego wszystkiego. Mój drogi, módl się i pracuj, żeby twoje serce było dla Chrystusa./Adel Bestavros/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Niech będą Ci dzięki, Panie nasz Jezu Chryste
za wszelkie dobro, które nam dajesz,
za wszelkie cierpienie i obelgi, jakie na nas spadają.
Najmiłościwszy Zbawicielu, Przyjacielu i Bracie
niech poznajemy Cię lepiej,
kochamy goręcej,
zbliżamy się do Ciebie bardziej
dzień po dniu. Amen /pieśń Gospel/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

 Ja nie chcę być “anty“ przeciwko komukolwiek. Ja po prostu chcę być budowniczym afirmacji: afirmacji Boga, który kocha nas i który chce nas zbawić.

Jest wiele rzeczy, które można zobaczyć tylko oczami, które płakały.

Kiedy walczymy o prawa człowieka, o wolność, o godność, kiedy czujemy, że służbą Kościoła jest utożsamiać się z tymi, którzy są głodni, z tymi, którzy nie mają szkół, z tymi, którzy są wykluczeni, nie oddaliliśmy się od Bożej obietnicy. On przychodzi uwolnić nas od grzechu i Kościół wie, że konsekwencją grzechu są te niesprawiedliwości i nadużycia. Kościół wie, że zbawianiem świata jest wskazywanie na takie rzeczy.

Pokój nie jest owocem terroru i strachu
Pokój nie jest milczeniem cmentarzy
Pokój nie jest milczącym skutkiem gwałtu i przemocy
Pokój jest wielkodusznym
spokojnym dawaniem wszystkiego
dla dobra wszystkich
Pokój jest dynamizmem
Pokój jest wielkodusznością
Jest prawem i obowiązkiem.Bł. Arcbp. Oskar Romero