Jezu, ty nam przypominasz, że Duch tchnie, kędy chce.
Jest obecny w sercu i w czynach
tych wszystkich, którzy walczą z nędzą,
ze złem naszej ziemi,
z niesprawiedliwością, która niesie śmierć.
Jakiekolwiek mają przekonania i religię
sprawiają, że rozkwita życie tam, gdzie zasiano śmierć.
Oni są z nami.
Widzisz, Jezu, twojego Ducha
we wszystkich tych ludziach, których serce jest jasne,
spojrzenie współczujące,
ręce wyciągnięte.
Oni budują Królestwo
i głoszą Zbawienie całemu światu.
Realizują pragnienie Mojżesza:
uczynić z całego ludu Pana lud proroków.
Oni są z nami.
Jezu, wyzwól nas z lęku przed drugim, który wierzy w Ciebie inaczej.
Naucz nas rozpoznać nasze braki jako wezwanie do tworzenia razem wspólnoty.
/s.Marta Lamothe-Zgromadzenie Córek Mądrości