Wierzę, że dobro jest silniejsze niż zło, Miłość silniejsza od nienawiści,
przebaczenie silniejsze od zemsty.
Wierzę w dobroć człowieka,
Ponad jego kłamstwami i hipokryzją,
ponad jego złem i przewrotnością, ponad jego obojętnością i egoizmem.
Wierzę, że człowiek jest dobry, lepszy niż to, co robi, prawdziwszy
od tego, co mówi, piękniejszy niż się wydaje.
Wierzę w zupełnie inny świat,
świat odnowiony, przemieniony, przebóstwiony.
Wierzę, że siły Dobra zmiotą pewnego dnia siły Zła
i że Miłość zatryumfuje.
Wierzę, że pewnego dnia wrogowie się obejmą
będą jedli z tego samego talerza i pili z tego samego kielicha.
Wierzę, że pewnego dnia zbudujemy ogromny stół
weselny dla całej ludzkości
wreszcie pojednanej.
/przesłane z Beninu/