Poczekaj na mnie, Panie: już idę!
Poczekaj na mnie, Panie: ubieram się!
Moje oczy, ubieram je w dobroć,
żeby patrzeć na wszystkich ludzi przyjaźnie.
Moje ręce, ubieram je w pokój,
aby dawać bez wyrachowania.
Moje usta, ubieram je w śmiech,
żeby dawać radość każdego dnia.
Moje ciało i moje serce, ubieram je w modlitwę,
żeby zwracać się do Ciebie, Panie, którego kocham.
Zrobione: jestem gotowy. To ja!
Poznajesz mnie?
Ubrałem się w najpiękniejszy strój!
/ks.Charles Singer/