Jak wygląda Msza Święta w innych Kościołach lub tradycjach?

Poprzez wieki sposób sprawowania Liturgii czyli odprawiania Mszy Świętej jako najważniejszego wydarzenia w życiu religijnym chrześcijan ulegał zmianie. W różnych epokach i kulturach inaczej się modlono, chociaż najważniejsze elementy pozostają zawsze te same. Przede wszystkim moment, kiedy kapłan wymawia słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja – w którym następuje przemiana zwykłego chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Jest to konsekracja.

Oto najważniejsze rodzaje liturgii odprawianej również  dzisiaj w różnych Kościołach, zarówno tych, które są katolickie, czyli uznają doktrynę katolicką i zwierzchnictwo papieży, jak i kościołów wschodnich-prawosławnych, które tego nie uznają. O historii tych podziałów piszemy w rozdziale Kościół Katolicki.

  • Wschodnie rodziny liturgiczne

Liturgia syryjska (antiochijsko-syryjska)
Liturgia maronicka
Liturgia chaldejska
Liturgia bizantyjsko-grecka
Liturgia ormiańska
Liturgia aleksandryjska

  • Zachodnie rodziny liturgiczne

Liturgia afrykańska
Liturgia rzymska
Liturgia ambrozjańska
Liturgia galijska
Liturgia hiszpańska (mozarabska)
Liturgia celtycka (iroszkocka)
Liturgia zairska
Liturgie monastyczne/ zakonne/