katolickie kościoły wschodnie

Są to wspólnoty, które pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską uznając władzę i autorytet papieża. Uznają one naukę Kościoła Katolickiego, ale zachowują swoją tradycję, szczególnie sposób modlitwy i odprawiania mszy świętej czyli liturgii. 

Niektóre, jak Maronici od wieków trwali w jedności z papieżem, inne powstały na skutek powrotu do jedności części wspólnot odłączonych na skutek sporów. Taki powrót nazywa się unią. Stąd istnieje wiele “podwójnych” kościołów tych samych tradycji- obrządków: jedne nie uznają władzy papieskiej, drugie pozostają w jedności z papieżem, a modlą praktycznie się tak samo i mają takie same obyczaje.  Przykładem jest Kościół Prawosławny i Grekokatolicki.  Są to kościoły, które przeszły i przechodzą wielkie prześladowania. Nasi bracia i siostry dzisiaj także giną z powodu Chrystusa. Bardzo wielu chrześcijan, w tym katolików różnych obrządków wyemigrowało ze swoich krajów z powodu prześladowań, tworząc w krajach Zachodu liczne wspólnoty. Niektórym kościołom w krajach bliskiego wschodu grozi zniknięcie.

W Polsce najbardziej znanym jest Kościół Greko-Katolicki, czyli Kościół Katolicki obrządku wschodniego.