litanie i koronki

HIT- litania młodych do błogosławionego Jana Pawła II

Litanie i koronki mają długą tradycję w kościołach, szczególnie katolickim i prawosławnym. Mogą być odmawiane prywatnie, ale najczęściej wierni modlą się wspólnie, nierzadko uroczyście podczas specjalnych nabożeństw. Litanie mają podkład muzyczny i można je śpiewać. W litanii odmawianej wspólnie osoba prowadząca czyta kolejne wezwania, a pozostałe opowiadają najczęściej tymi samymi słowami np.”módl się za nami”

Początkiem litanii jest zwykle wezwanie do Boga w Trójcy Jedynego, jako Stwórcy i Pana Miłosierdzia. Litanie kończą się krótką modlitwą. 

Tradycyjnie miesiąc maj jest poświęcony w modlitwach katolików Matce Bożej. W kościołach odprawia się nabożeństwo majowe, czyli śpiewa się litanię do Matki Bożej. Na wsiach odległych od kościołów ludzie gromadzą się przy figurach i krzyżach i modlą się wspólnie.

Czerwiec jest miesiącem szczególnie poświęconym Sercu Pana Jezusa. Podobnie jak w maju, w kościołach odprawia się nabożeństwa w czasie których odmawia się litanię do Najświętszego Serca Jezusa.

Październik zaś jest miesiącem, w którym częściej chwytamy za różaniec.

Te nabożeństwa pozwalają nam zaznać smaku modlitwy wspólnotowej, a słowa litanii wprowadzają nas w tajemnice Boga.

  • Litania do Najświętszej Maryi Panny (Litania Loretańska)-najczęściej odmawiana i śpiewana w czasie nabożeństw majowych. 

Zaczyna się prośbą do Boga o pomoc i miłosierdzie. Słowa Kyrie elejson Chryste elejson są pozostałością greki i znaczą : Panie zmiłuj się , Chryste zmiłuj się. Jest to uroczyste, trzykrotne wezwanie o bardzo starym rodowodzie. 

373006_243919892321973_740589525_nLitania Loretańska

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego, módl się za nami.
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K./prowadzący/ Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. /uczestnicy/Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 • Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Immaculate-Heart-of-Mary-3Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami.
Serce Marii, łaski pełne, módl się za nami.
Serce Marii, błogosławione między sercami, módl się za nami.
Serce Marii, najczystsze, módl się za nami.
Serce Marii, najpokorniejsze, módl się za nami.
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, módl się za nami.
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, módl się za nami.
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, módl się za nami.
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami.
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami.
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami.
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami.
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami.
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami.
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebane, módl się za nami.
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami.
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami.
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, módl się za nami.
Serce Marii, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Serce Marii, pociecho strapionych, módl się za nami.
Serce Marii, ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Serce Marii, nadziejo konających, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha.
Amen.

 • Litania do Serca Pana Jezusa

imagesKyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,. zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

 • Litania do wszystkich świętych

podczas święceń kapłańskich i ślubów zakonnych przyjmujący leżą krzyżem na ziemi, a obecni śpiewają tę litanię

Beatyfikacja JPII. Posłuchaj po łacinie

Litania do Wszystkich Świętytch

I. BŁAGANIA DO BOGA
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
II. WEZWANIA DO ŚWIĘTYCH
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święci Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie, módlcie się za nami.
PATRIARCHOWIE I PROROCY
Święty Abrahamie, módl się za nami.
Święty Mojżeszu, módl się za nami.
Święty Eliaszu, módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami.
APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE
Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie i Jakubie, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu, módl się za nami.
Święty Mateuszu, módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie, módlcie się za nami.
Święty Łukaszu, módl się za nami.
Święty Marku, módl się za nami.
Święty Barnabo, módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami.
MĘCZENNICY
Święty Szczepanie, módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami.
Święty Polikarpie, módl się za nami.
Święty Justynie, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami.
Święty Cyprianie, módl się za nami.
Święty Bonifacy, módl się za nami.
Święty Wojciechu, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket, módl się za nami.
Święci Janie i Tomaszu z Anglii, módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii, módl się za nami.
Święci Izaaku i Janie z Ameryki, módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji, módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy, módl się za nami.
Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święta Mario Goretti, módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami.
BISKUPI I DOKTORZY KOŚCIOŁA
Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami.
Święty Ambroży, módl się za nami.
Święty Hieronimie, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Atanazy, módl się za nami.
Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu, módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie, módl się za nami.
Święty Marcinie, módl się za nami.
Święty Patryku, módl się za nami.
Święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu, módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy, módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty, módl się za nami.
KAPŁANI I ZAKONNICY
Święty Antoni, módl się za nami.
Święty Benedykcie, módl się za nami.
Święty Bernardzie, módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu, módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli, módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.
Święty Wincenty a Paulo, módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu, módl się za nami.
Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami.
Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Święta Różo z Limy, módl się za nami.
ŚWIECCY
Święty Ludwiku, módl się za nami.
Święty Kazimierzu, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.
III. WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie.
Od każdego grzechu, wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana, wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw nas, Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje święte zmartwychwstanie, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw nas, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale. wybaw nas, Panie.
IV. BŁAGANIA W RÓŻNYCH POTRZEBACH
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.
V. ZAKOŃCZENIE
Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
MODLITWA
Boże, ucieczko nasza i mocy, Ty jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 •  Koronka do Miłosierdzia Bożego

Instrukcja obsługi:

 

rózaniec

 • -potrzebny Ci będzie różaniec- pożycz od babci albo od brata,  który właśnie przystąpił do I Komunii i nie zdążył zgubić. Można też po prostu kupić. Przyda się na pewno.
 • -musisz nauczyć się na pamięć, albo wydrukować stąd teksty modlitw: Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario,  Wierzę w Boga/wersja Skład Apostolski/,
 • -zapamiętaj te wezwania:

1/Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

2/Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

3/Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Zaczynamy:

Najpierw odmów na trzech pierwszych, połączonych z krzyżykiem paciorkach:

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga

Następnie na dużym paciorku wewnątrz różańca-

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

a potem na małych, przesuwając je za każdym razem, zatem 10 razy-Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata

i znowu dotrzesz do dużego paciorka i zacznij od początku. Różaniec ma 5 takich zestawów: 1 koralik duży i 10 małych. W ten sposób powtórzysz 5 razy cały cykl.

Na zakończenie pomódl się słowami: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem  powtórzonymi 3 razy.

 • Litania do Najdroższej Krwi Serca Pana Jezusa

 

images (1)Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 • Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kult imienia Jezus jest związany ze czcią dla ludzkiej natury Syna Bożego. Pan Jezus, jak każdy człowiek, miał imię, które Go identyfikowało. Od pierwszych wieków chrześcijanie wymawiali to imię ze czcią i przeciwstawiali się lekceważeniu i bluźnierstwom.  W średniowieczu kult Imienia Jezus bardzo się rozwinął. Rozpowszechnił go św.Bernard ze Sieny. Ludzie oznaczali swoje domy literami IHS. To symboliczny skrót od greckiego ΙΗΣΟΥϚ  /Jezus/. Wierzymy, że Imię Jezus przywołane ze czcią niejako stawia Pana Jezusa z Jego mocą miłości obok nas. Tak, jak imię kochanego człowieka powtarzamy w chwilach smutku czy radości.

IHSKyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze Życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez trudy Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 • Litania do Miłosierdzia Bożego

23516538_p

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, ufamy Tobie.
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, ufamy Tobie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

 • Litania do Dzieciątka Jezus

 

images (2)Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, zmiłuj się nad nami.
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od złości światowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Od pychy żywota, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez niewinność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez prostotę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez łagodność Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez pokorę Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.
Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus.

K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.
Amen.

 • Litania do Ducha Świętego

 

Saint_Esprit_colombe_peintureKyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rady, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty męstwa, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty pobożności, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zatwardziałości serca, wybaw nas, Duchu Święty.
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas, Duchu Święty.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas, Duchu Święty.
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas, Duchu Święty.
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas, Duchu Święty.
Przez Twoje przyjście w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty.
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

 • Litania za zmarłych

raptured-saintsOjcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią, nimi).
Bramo niebieska, módl się za nim (nią, nimi).
Królowo Wniebowzięta, módl się za nim (nią, nimi).
Święty Michale, módl się za nim (nią, nimi).
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nim (nią, nimi).
Święty Józefie, módl się za nim (nią, nimi).
Święty …… (patronie zmarłego), módl się za nim (nią, nimi).
Wszyscy święci i święte Boże, módl się za nim (nią, nimi).

Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją, ich) Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw go (ją, ich) Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twoje wcielenie, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw go (ją, ich) Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw go (ją, ich) Panie.

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.