modlitwy, rozmyślania

Są ludzie, których Bóg zabiera i umieszcza osobno, ale są inni… których nie wyciąga ze świata. To są ci, których spotykamy na każdej ulicy… My, ludzie z ulicy wierzymy z całą mocą, że świat, w którym Bóg nas postawił jest miejscem naszego uświęcenia.
Jaką radością jest świadomość, że możemy wznieść oczy w stronę Twojego Oblicza, o mój Boże!. Podczas, kiedy gotuje się zupa. Podczas kiedy czekamy na przystanku na autobus, który się spóźnia. Podczas kiedy wchodzimy po schodach. Podczas kiedy idziemy alejką, żeby zerwać w końcu ogrodu kilka gałązek rozmarynu, żeby przyprawić sałatę.
M.Delbrel

Mimo naszych niepowodzeń i nieszczęść,
Mimo naszych zdrad i błędów
Szukamy ciągle i uparcie
Śladów miłości, bo Bóg jest miłością.
W pokornej codzienności jak w wieczór świąteczny,
W szklance wody podanej
Jak w niebezpieczeństwie życia,
Od szaleństw zmysłowych
Po niedołężną starość
Szukamy stale źródła miłości,
Bo Bóg jest miłością.
O Panie , nasz Boże,
Pozwól nam narodzić się z wysoka
Żebyśmy stali się świadkami miłości.
Świadkami miłości otrzymanej
Od Ciebie
Od Jezusa
Od innych.
Świadkami miłości oddanej i rozdanej.
Ty jesteś Miłością,
Ty jesteś naszym Ojcem.
Przemień nas na swój obraz tutaj
I aż po krańce wszechświata.
André Beauchamp

Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.
/A.Schweitzer/

„Wierzę w Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi i który powierzył im ziemię.
Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby dodać nam odwagi i uzdrowić nas, żeby nas wyzwolić i głosić pokój między Bogiem a ludzkością.
Wierzę w Ducha Bożego, który jest z każdym człowiekiem dobrej woli.
Wierzę, że człowiek będzie żył życiem Bożym na wieki
Nie wierzę w prawo silniejszego, język broni, moc mocnych.
Chcę wierzyć w prawa człowieka, w otwarte ręce i moc nie używających przemocy.
Nie wierzę w rasy, bogactwa, przywileje i ustalone porządki.
Chcę wierzyć, że cały świat jest moim domem.
Chcę wierzyć, że prawo jest jedno wszędzie tu i tam i że nie jestem wolny, póki choć jeden człowiek pozostaje zniewolony.
Nie wierzę, że wojna i głód są nieuniknione, a pokój nieosiągalny.
Chcę wierzyć w działanie skromne, miłość czynioną czystymi rękoma i pokój na ziemi.
Nie wierzę, że każde cierpienie jest bezużyteczne. Nie wierzę, że marzenia ludzi pozostaną marzeniami, a śmierć jest końcem .
Ale- ośmielam się wierzyć, stale i wbrew wszystkiemu, w nowego człowieka.
Ośmielam się wierzyć w marzenia samego Boga: Nowe Niebo i Nową Ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość.”
Dom Helder Camara

„Wierzę w Boga, który jest Ojcem wszystkich ludzi i który powierzył im ziemię.
Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby dodać nam odwagi i uzdrowić nas, żeby nas wyzwolić i głosić pokój między Bogiem a ludzkością.
Wierzę w Ducha Bożego, który jest z każdym człowiekiem dobrej woli.
Wierzę, że człowiek będzie żył życiem Bożym na wieki
Nie wierzę w prawo silniejszego, język broni, moc mocnych.
Chcę wierzyć w prawa człowieka, w otwarte ręce i moc nie używających przemocy.
Nie wierzę w rasy, bogactwa, przywileje i ustalone porządki.
Chcę wierzyć, że cały świat jest moim domem.
Chcę wierzyć, że prawo jest jedno wszędzie tu i tam i że nie jestem wolny, póki choć jeden człowiek pozostaje zniewolony.
Nie wierzę, że wojna i głód są nieuniknione, a pokój nieosiągalny.
Chcę wierzyć w działanie skromne, miłość czynioną czystymi rękoma i pokój na ziemi.
Nie wierzę, że każde cierpienie jest bezużyteczne. Nie wierzę, że marzenia ludzi pozostaną marzeniami, a śmierć jest końcem .
Ale- ośmielam się wierzyć, stale i wbrew wszystkiemu, w nowego człowieka.
Ośmielam się wierzyć w marzenia samego Boga: Nowe Niebo i Nową Ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość.”
Dom Helder Camara

Starzec Sylwan z Góry Atos, jeden z najłagodniejszych ludzi, jakich nosiła ziemia, tak mówi:
„Kto miłuje utrapionych, temu Pan daje żarliwą modlitwę za ludzi. Tacy modlą się ze łzami za lud, który kochają i nad którym ubolewają-lecz boleść ta miła jest Bogu”.
„Zrozumiałem, że kiedy Pan zsyła żal nad kimś i pragnienie modlitwy za niego, to oznacza, że Pan chce okazać łaskę temu człowiekowi. Dlatego jeśli ktoś poczuje litość wobec kogokolwiek, to trzeba się modlić za niego, ponieważ Pan pragnie przez ciebie obdarzyć go łaską. Módl się więc, a Pan cię wysłucha i uwielbisz Boga.”
cyt. za Archimandrytą Sofroniuszem