modlitwy, rozmyślania

Nie godzę się zaakceptować poglądu, że ludzkość jest tragicznie skazana na bezgwiezdną noc rasizmu i wojny i świt pokoju i braterstwa nigdy nie stanie się rzeczywistością….Wierzę, że bezbronna prawda i bezwarunkowa miłość mają ostanie słowo.
M.Luther King

Pokój jest codziennym, cotygodniowym, comiesięcznym procesem, stopniowo zmieniającym opinie, powoli kruszącym bariery, spokojnie budującym nowe struktury.
J.F.Kennedy

Cierpliwość wobec innych jest miłością,
cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją,
cierpliwość wobec Boga jest wiarą.
Strzeż się wiedzy bez serca, sztucznej pobożności i dogmatycznej religijności. Lękaj się tego wszystkiego. Mój drogi, módl się i pracuj, żeby twoje serce było dla Chrystusa./Adel Bestavros/

Niech będą Ci dzięki, Panie nasz Jezu Chryste
za wszelkie dobro, które nam dajesz,
za wszelkie cierpienie i obelgi, jakie na nas spadają.
Najmiłościwszy Zbawicielu, Przyjacielu i Bracie
niech poznajemy Cię lepiej,
kochamy goręcej,
zbliżamy się do Ciebie bardziej
dzień po dniu. Amen /pieśń Gospel/

 Ja nie chcę być “anty“ przeciwko komukolwiek. Ja po prostu chcę być budowniczym afirmacji: afirmacji Boga, który kocha nas i który chce nas zbawić.

Jest wiele rzeczy, które można zobaczyć tylko oczami, które płakały.

Kiedy walczymy o prawa człowieka, o wolność, o godność, kiedy czujemy, że służbą Kościoła jest utożsamiać się z tymi, którzy są głodni, z tymi, którzy nie mają szkół, z tymi, którzy są wykluczeni, nie oddaliliśmy się od Bożej obietnicy. On przychodzi uwolnić nas od grzechu i Kościół wie, że konsekwencją grzechu są te niesprawiedliwości i nadużycia. Kościół wie, że zbawianiem świata jest wskazywanie na takie rzeczy.

Pokój nie jest owocem terroru i strachu
Pokój nie jest milczeniem cmentarzy
Pokój nie jest milczącym skutkiem gwałtu i przemocy
Pokój jest wielkodusznym
spokojnym dawaniem wszystkiego
dla dobra wszystkich
Pokój jest dynamizmem
Pokój jest wielkodusznością
Jest prawem i obowiązkiem.Bł. Arcbp. Oskar Romero