krótka historia pewnej miłości czyli od stworzenia do Zbawienia.

cz11

Cz.1 Miłość w stworzeniu-Bóg ma plan, człowiek wolną wolę

Opis stworzenia świata zawarty w Biblii jest poematem, w którym autor przekazuje prawdy teologiczne, tzn. o Bogu, a nie prawdy z nauk przyrodniczych.

 • Bóg jest stwórcą wszechświata- przyrody i człowieka
 • Człowiek jest stworzony na Jego obraz i podobieństwo, czyli rozumny i stworzony do miłości.
 • jako, że miłość zakłada wolność, człowiek jest wolny w swoich wyborach i wybrał /niestety/ umiejętność czynienia zła
 • Bóg nie odrzucił człowieka, jak ojciec nie odrzuca dziecka, które zbacza z dobrej drogi. Zostawiając nadal człowiekowi wolność jako nieodłączną od miłości, rozpoczął długi proces reperacji tego, co człowiek psuje złem, które czyni. Zło sprawia rozdarcie- oddzielenie człowieka i całego świata od Boga, który pragnie jedności ze swoim stworzeniem.
wolny-wybor-grzech-255x300

wolny wybór

grzech-pierworodny-282x300

grzech pierworodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to zrobił?

Cz.2 Resocjalizacja-uczymy się miłości

cz2

 

 

 • Skutki złych ludzkich wyborów, sprzecznych z Bożym planem miłości pokazuje Biblia w historii Kaina i Abla- zawiść prowadzi do zabójstwa.

 

 

 • Opowieść o wieży Babel też pokazuje przyczyny wrogości między ludźmi: przestają być braćmi, dziećmi jednego Boga, bo pycha i
  żądza władzy wprowadzają podział.

wieża Babel

 

archarc543px-300x213

tęcza jest symbolem przymierza Boga z ludźmi zawartego po potopie

 

 

 

 • Próby ratowania sytuacji i przywołania człowieka do porządku – potop i Arka Noego, na nic się nie zdają.

 

 

 

 • Abraham w drodze

  Pan Bóg szuka sposobu dotarcia do ludzkiego serca. Wybiera najpierw człowieka zdolnego do słuchania i zawierzenia, aby poprzez niego i jego potomstwo, powoli i z trudem przekazywać ludzkości prawdę o Swojej miłości. Tym człowiekiem był Abraham mieszkający na terenie dzisiejszej Mezopotamii, koczownik mający liczną rodzinę i stada. Bez wahania wyrusza Abraham na polecenie Boga w nieznanym kierunku, do ziemi, która będzie mieszkaniem narodu powstałego z jego plemienia. Uczy się zaufania Bogu.

trasa Abrahama

trasa Abrahama

 • Po wielu trudach i latach Naród Wybrany osiada w Ziemi Obiecanej, rozwija się, walczy z wrogami. Pan Bóg poucza go poprzez przywódców i proroków. Nie zawsze uczniowie są pojętni. Największą pokusą pozostaje kult innych bożków. Naród Wybrany jako jedyny ma świadomość, że Bóg jest jeden. Wszystkie inne ludy wokół oddają cześć albo zjawiskom naturalnym albo bożkom.
 • Żydzi w Egipcie

  Żydzi po wielu latach spadli w Egipcie do roli niewolników

  Mijają wieki. Głód w rodzinnej ziemi wygania Izraelitów do Egiptu. Nazwa Izraelici  – bo tak się teraz nazywają, pochodzi  od imienia jednego z wnuków Abrahama, patriarchy Jakuba- który po walce z Aniołem Bożym/tajemnicze duchowe zdarzenie/ otrzymuje imię Izrael, W Egipcie  najpierw jest im dobrze, ale z czasem spadają do roli niewolników. I wtedy zwracają się do Boga z wołaniem o pomoc.  Nawiasem Izrael czyli Jakub miał dwunastu synów, którzy dali początek dwunastu pokoleniom Izraelitów. Stąd później symbol 12 Apostołów wybranych przez Jezusa.

 

 

 • Burningbush

  Bóg przemówił do Mojżesza w krzaku gorejącym

  W Egipcie Bóg wzywa jednego z nich- Mojżesza, Żyda, sierotę znalezionego przez córkę faraona i żyjącego na dworze królewskim, do działania.

 • Nakazuje mu wyprowadzić Naród z Egiptu. Po ludzku rzecz niemożliwa do zrealizowania. Okazja dla Pana Boga do kolejnych lekcji o tym, kim On jest.

 

 

 

 

 • przejście przez Morze Czerwone

  przejście przez Morze Czerwone

  Faraon odmawia, rzecz jasna, wypuszczenia licznej armii darmowej siły roboczej . Bóg spuszcza na Egipt kolejne nieszczęścia/”plagi egipskie”/, ale król nie pojmuje ich sensu. Wreszcie Izraelici otrzymują poprzez Mojżesza polecenie ostateczne- mają zabić baranka dla każdej rodziny, jego krwią posmarować drzwi domu, a mięso zjeść w czasie kolacji/paschy/ przed wyruszeniem w drogę. W nocy umierają dzieci egipskie, a Izraelici korzystając z zamieszania i przerażenia faraona- wyruszają w drogę. Faraon przytomnieje i gna za uciekającymi Izraelitami. Sytuacja beznadziejna czyli miejsce dla Boga. Morze Czerwone rozstępuje się przed uciekinierami, a zatapia Egipcjan. Izraelici wkraczają na pustynię, po której wędrują 40 lat.

 

wedrowka_izraelitow_przez_pust

Trasa Mojżesza i Izraelitów

 • Ten-Commandments4

  Mojżesz z tablicą X Przykazań

  Na Górze Synaj wezwany na rozmowę twarzą w twarz Mojżesz otrzymuje jako skarb- 10 Przykazań. Uniwersalne prawo ludzkiego postępowania, to, które Bóg od początku wyznaczył jako  zasady miłości dające pokój z Nim i z ludźmi.

 • Naród Wybrany dotarł do swojej ojczyzny. Bóg nadal troszczył się o niego, często bez wzajemności. Posyłał proroków, którzy rzadko byli słuchani. Izraelici wpadali też w kolejną niewolę, co prorocy odczytywali jako karę za niewierność Bogu i Jego przykazaniom. Szczególnie oddawanie czci bożkom narodów ościennych i wyzysk słabszych były  grzechami Bożego Narodu piętnowanymi ustami proroków przez Boga.

Wydarzenia z czasów Starego Testamentu są zapowiedzią wydarzeń z czasów Nowego Testamentu. Zrozumiemy znaczenie sakramentów, świąt i symboli w Kościele mając trochę wiedzy o historii.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Żydzi są dla chrześcijan starszymi braćmi w wierze

[wonderplugin_slider id=”2″]

 

 

Cz.3 Bóg przychodzi jako człowiek żeby człowiek mógł dotknąć Boga

 

 

 

 • W konkretnym momencie historycznym Pan Bóg wkracza w życie ludzi, żeby zgodnie z obietnicami dawanymi Narodowi Wybranemu – pojednać ze Sobą świat rozdarty grzechem.

Ziemia Obiecana, Palestyna jest pod panowaniem cesarzy Rzymu. Żydzi cieszą się jednak względną wolnością w wyznawaniu swojej religii.

 • Zachary Zachariaszowi,  kapłanowi świątyni w Jerozolimie,  Bóg obiecuje syna mimo, że małżeństwo od dawna jest bezdzietne i starsze. Żona Zachariasza, Elżbieta rzeczywiście rodzi syna, któremu nadają imię Jan.
 • 154904annonciation Jej krewna, Maria, młoda dziewczyna otrzymuje tajemnicze przesłanie- Anioł informuje ją, że zostanie Matką Boga. Zwiastowanie. Maria godzi się z wolą Boga. Jej narzeczony- Józef ma słuszne trudności ze zrozumieniem sytuacji. Po interwencji Boga – przyjmuje rolę opiekuna Matki i Dziecka. Jezus- Syn Boży przychodzi na świat w wiosce Betlejem pół roku po urodzeniu swojego kuzyna- Jana. Najprawdopodobniej …..kilka lat wcześniej niż obliczana od Jego narodzin liczba lat. Boże Narodzenie obchodzimy 24 grudnia
 • S (Copy) Jan od młodości prowadzi surowe, ascetyczne życie i nawołuje lud do nawrócenia przed ujawnieniem się już żyjącego wśród nich Mesjasza- Zbawiciela. Jest ostatnim prorokiem Starego Testamentu- czasów, kiedy Bóg wychowywał swój Naród do przyjęcia Syna Bożego.
 • Jezus w Nazarecie (Copy) Jezus spędza dzieciństwo i młodość w rodzinnym Nazarecie.
 • nauczanie1 (Copy) W wieku 30 lat Jezus zaczyna swoją działalność publiczną- wędrując po Palestynie naucza i czyni cuda. Jan Chrzciciel wskazuje na Niego jako na Zbawiciela. Sam ginie tragicznie zamordowany przez tertarchę- władcę Galilei-Heroda za wyrzucanie jemu i jego żonie grzesznego życia.
 • apostles Jezus naucza przez ok. trzy lata, zbierając wokół siebie uczniów. Spośród nich wybiera dwunastu najbliższych- Apostołów.
 • Wokół osoby Jezusa narastała wrogość ze strony starszyzny żydowskiej i stronnictw religijnych-saduceuszy i faryzeuszy.   Jezus nazywając siebie Synem Bożym podważał ich wyobrażenie o Bogu. Nie szczędził też krytyki nieszczerej pobożności nadużyciom ze strony przywódców religijnych. Postanowili się Go pozbyć.
 • last supper1 Przewidując Swoje bliskie aresztowanie i śmierć Jezus spożywa wraz z Apostołami posiłek- Ostatnią Wieczerzę, w czasie której dzieląc chleb i kielich z winem między nich- nakazuje to robić w przyszłości “na Swoją Pamiątkę”. Dopiero po Jego śmierci i zmartwychwstaniu uczniowie zrozumieli sens tych gestów. To była pierwsza Msza Święta. Wielki Czwartek. W  żydowskie święto Paschy upamiętniające wyjście z niewoli egipskiej. Tam krew zabitych baranków ustrzegła Izraelitów przed śmiercią i uwolniła z niewoli faraona. Tutaj Jezus zapowiada, że Jego Krew uwolni ludzi od grzechów.
 • duccio-arrestation Jeden z Apostołów- Judasz był w zmowie z przywódcami. W nocy po Ostatniej Wieczerzy przyprowadził do Jezusa prześladowców, którzy dokonali aresztowania.
 • CRUCIFICTION (Copy) Rzymski namiestnik Piłat wzbraniał się początkowo przed skazaniem na śmierć człowieka, który według rzymskiego prawa nie popełnił przestępstwa. Uległ jednak podburzonym tłumom i wydał wyrok skazujący. Zwyczajem Rzymian- Jezusa po uprzednich torturach i upokorzeniach- ukrzyżowano. Wielki Piątek. Ponieważ zbliżał się szabat przy pochówku nie dokonano wszystkiego, co przewidywały zwyczaje żydowskie.
 • morning-of-the-resurrection-by-burne-jones (Copy) Po zakończeniu szabatu kobiety, które również towarzyszyły Jezusowi w czasie Jego wędrówek po Galilei chciały dokończyć obrzędu pochowania Ciała. Zastały pusty grób. Jezus Zmartwychwstał. Niedziela Zmartwychwstania.
 • resurrected Do Apostołów z trudem docierała świadomość tego faktu. Jezus ukazywał się wiele razy jako żyjący człowiek.
 • Wbiebowstąpienie .Po czterdziestu dniach od Zmartwychwstania Jezus wybrał się wraz z jedenastoma Apostołami/Judasz po zdradzie popełnił samobójstwo/ na Górę Oliwną i tam dał im ostanie polecenia- nauczania wszystkich narodów i chrztu w Imię Trójcy Świętej- Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapowiedział też zesłanie Ducha Świętego. Następnie uniósł się do nieba i zniknął im z oczu- Wniebowstąpienie.
 • pentecost-2 Po pięćdziesięciu dniach od Zmartwychwstania w żydowskie święto Pięćdziesiątnicy/pięćdziesiąt dni po święcie Paschy, święto upamiętniające nadanie 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj/ na zebranych w Wieczerniku uczniów Jezusa i kobiety wraz z Maryją, Jego Matką, zstąpił Duch Święty. Otrzymali Jego dary, w tym dar mówienia obcymi językami. Wówczas w Ziemi Świętej mówiono po aramejsku i tym językiem posługiwał się sam Jezus. Zesłanie Ducha Świętego.
 • St.-Peter-Preaching-in-Jerusalem-Poerson-1642-e1365780433925 Apostołowie zaczęli głosić orędzie Jezusa Chrystusa publicznie, uzdrawiali, byli prześladowani przez żydów, przenosili się w inne rejony cesarstwa, szli do pogan. Wszyscy, oprócz św.Jana, najmłodszego i ulubionego przez Jezusa ucznia, zginęli śmiercią męczeńską. Dołączyło do tej grupy jeszcze dwóch- Maciej wybrany przez Jedenastu w zastępstwie Judasza i Paweł- początkowo prześladowca wyznawców Jezusa, których jako gorliwy faryzeusz uznawał za wrogów żydów i religii. Doznał jednak osobistego objawienia Jezusa i stał się Jego Apostołem, szczególnie wśród pogan.
 • [wonderplugin_gallery id=”3″] Poznaj imiona 12 Apostołów
 • church1 Powstaje wspólnota wierzących w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela. Kościół.

Bóg w swojej niewyobrażalnej miłości do człowieka stał się jednym z nas i wziął na siebie skutki naszych grzechów. Otworzył drogę do Zbawienia- ponownego zjednoczenia z Miłością Boga każdej istoty ludzkiej i nawet całego Wszechświata.

Cz.4 Każdy z nas pisze ten rozdział swoim życiem

 • Tak trwa historia Bożej Miłości w każdym z nas.