Kościół Katolicki

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

historia zakuta w kamieniu: katakumby i rzymski cyrk-to ślady walki naszych pierwszych braci o przetrwanie, budowle romańskie, gotyckie, barokowe, klasycystyczne czy współczesne świadczą o tym, że w każdej epoce ludzie na swój sposób przeżywali wiarę i tworzyli dla Boga.

Piotr i Pawel

św.Piotr i Paweł

Od Apostołów – z których najwięksi to Piotr i Paweł, poprzez pierwszych męczenników, chrześcijan zmuszonych do ukrywania się w katakumbach, ginących w rzymskich cyrkach, do naszych czasów. Kościół żyje na wszystkich kontynentach. Wielu naszych braci jest obecnie także prześladowanych.

Nasz rodzina ma już około 2000 lat. Każde Boże Narodzenie to rok do przodu. Z małej grupki uczniów Chrystusa, ludzi prostych, żyjących na obrzeżach Cesarstwa Rzymskiego zrobiła się wspólnota licząca 2,8 miliarda ludzi. To chrześcijanie różnych wyznań. Kościół Katolicki – nasza najbliższa rodzina liczy 1, 2 miliarda ludzi. Przynajmniej tylu jest ochrzczonych, a ilu rzeczywiście czuje się związanych z tą wspólnotą, trudno powiedzieć.

Każde pokolenie usiłuje wcielić w życie słowa Chrystusa zostawione w Ewangelii. Każde robi to zgodnie z duchem swoich czasów. Podobnie jak zmienia się architektura kościelnych budynków- od katakumb, poprzez obronne romańskie kościoły, wspaniałe gotyckie katedry w czasach średniowiecza, kiedy rozrastały i bogaciły się miasta, a sztuka budownicza rozwinęła, rozszalały barok w epoce luksusu – niestety dostępnego tylko dla nielicznych, po surowy klasycyzm i współczesne budynki, na ogół proste i pełne światła.

święcenia biskupie

Kościół to nie tylko budynek, miejsce spotkań wiernych. To przede wszystkim żywa wspólnota ochrzczonych zgromadzona wokół Chrystusa w Eucharystii – największej Tajemnicy jaką zostawił nam Zbawiciel. Od każdego z nas zależy, jaka ta wspólnota jest. Przewodniczy jej papież, w linii prostej następca św. Piotra- apostoła wybranego przez samego Jezusa na “szefa”. Jako, że z grupy 12 najbliższych uczniów- Apostołów, powstała szybko wielka rzesza, trzeba było rozszerzyć krąg osób odpowiedzialnych – pasterzy. Tak powstała “instytucja” biskupa. To kapłan, który otrzymuje specjalną misję- święcenia biskupie- z rąk innego biskupa, który otrzymał je od jeszcze innego. Ta lista sięga wstecz aż do czasów apostołów- wybranych przez samego Jezusa.  Taki ciąg przekazywania władzy nad ludem nazywamy- sukcesją apostolską.

 

 

diecezje w Polsce

W dawnych, feudalnych  czasach owa władza, niestety, połączona była z niemałą władzą ziemską. Dzisiaj
na szczęście biskup ma władzę jedynie duchową nad wiernymi, którzy przecież dobrowolnie jej się poddali wybierając “bycie katolikiem” . Biskup jest pasterzem, nie dyrektorem, a obszar, nad którym sprawuje pieczę to diecezja. 

Diecezji w Polsce jest 27. Biskupów nieco więcej, bo w jednej może być kilku. Ten najważniejszy nazywa się “biskup ordynariusz”, a pozostali – “biskup pomocniczy”.