święci

  •  Każdy z nas jest powołany do świętości. Bo świętość to dać się przeniknąć Miłości Boga. Od początku Kościoła wspólnota otaczała szczególną czcią ludzi, którzy swoim życiem świadczyli o Jezusie Chrystusie. W dwóch pierwszych wiekach chrześcijaństwa byli to w większości męczennicy. Ich groby otaczano wielką czcią. Później, kiedy chrześcijaństwo stało się religią oficjalną Cesarstwa Rzymskiego-cześć oddawano zmarłym wyznawcom– ludziom, których miłość do Boga i bliźnich była wyjątkowa.
  • Świętość sama nie przyjdzie. Człowiek musi nad nią pracować i współpracować z Bogiem.
  • Kościół ogłasza oficjalnie świętość niektórych ludzi. Rozpatruje tzw.heroiczność cnót, czyli najwyższy stopień doskonałości moralnej. To długi/i kosztowny/proces przeprowadzany najpierw w kościele lokalnym, czyli diecezji, a potem w Watykanie. I jak kandydat zda wszystkie egzaminy, zaocznie oczywiście, bo już nie żyje, to się- go lub ją- kanonizuje. Odtąd można oddawać świętemu cześć na całym świecie.
  • Niższym od kanonizacji stopniem jest beatyfikacja. To taki licencjat przed magisterium. Proces beatyfikacji musi poprzedzać proces kanonizacji. Beatyfikowany, czyli błogosławiony może być czczony oficjalnie w kościele lokalnym.
  • Dla pewności czy kandydujący był rzeczywiście godzien takiego uznania, musi on/ona/ wykonać malutką pracę: uprosić u Boga cud na skutek modlitw wiernych do siebie,  czyli za swoim wstawiennictwem. Chyba, że ktoś zginął za wiarę. Męczennik jest zwolniony z odrobienia tej lekcji. Liczą się tylko cuda po śmierci.

Święci to nasi starsi bracia i siostry, którzy są już z Bogiem w Niebie. Ich miłość daje im specjalne przywileje, czyli jeśli się do nich modlimy, oni wstawiają się za nami u Pana Boga i pomagają nam. Nazywa się to obcowaniem świętych miłość pozostaje nawet po śmierci. Kochali za życia, kochają nas i teraz. Święci mają swoje, wypróbowane przez tradycję specjalności. Bywają  patronami od konkretnych spraw i kłopotów.

 

Kościół wymaga, aby nowo ochrzczonemu nadać imię jakiegoś świętego. Chodzi o to, żeby każdy z nas miał swojego patrona w niebie.

  • kanonizowani i beatyfikowani to nieliczna grupa w stosunku do milionów, które żyły i zmarły w opinii świętości czy nawet, po prostu cicho i pięknie. Kandydaci na świętych żyją często obok nas.

Każdy święty ma swój dzień w roku, kiedy go wspominamy. Ponieważ miejsca nie starcza i wielu po prostu nie znamy, to wszystkich- tych „oficjalnych” i tych „nieoficjalnych” czcimy zbiorczo w dniu Wszystkich Świętych1 listopada

Najświętsza Maryja Panna- Matka Jezusa Chrystusa jest pierwszą i najważniejszą pośród tego grona. Liczne są święta, w których wspominamy Matkę Bożą i wydarzenia z Jej życia. 

     

1 styczniaUroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
2 lutegoŚwięto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji katolickiej święto Matki Bożej Gromnicznej
11 lutegoWspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
25 marcaUroczystość Zwiastowania Pańskiego, Zwiastowania Bogurodzicy
26 kwietniaWspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady
3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
13 majaWspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
24 maja Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
31 majaŚwięto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
16 lipcaWspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej
2 sierpniaWspomnienie Matki Bożej Anielskiej (w Kościele katolickim, jako odpust Porcjunkuli;
5 sierpniaWspomnienie Matki Bożej Śnieżnej (rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny)
15 sierpniaUroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
22 sierpnia Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
26 sierpniaUroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
1 wrześniaWspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju
4 września Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Matki Pocieszenia
8 wrześniaUroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
12 wrześniaWspomnienie Najświętszego Imienia Maryi
15 wrześniaWspomnienie Matki Bożej Bolesnej
7 październikaWspomnienie NMP Różańcowej
21 listopadaWspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
8 grudniaUroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny