POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, czasami
moje życie traci smak,
Jakby traciło rozpęd.
Wpadam w rutynę,
Nie bardzo wiedząc dokąd idę.
I oto- stajesz przede mną-
Ciekawi Cię, czym żyję.
Nadajesz na nowo sens
Moim codziennym gestom.
Bądź błogosławiony, Jezu,
Za Życie, które we mnie odradzasz.
/ks.A.Tifane/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Odkryć przyjaźń Jezusa do nas to odkryć, że jesteśmy braćmi. To, że Chrystus miał przyjaciół i to różnych, nie znaczy, że kocha mniej kogokolwiek innego. To dla każdego, w tajemnicy serca, ma szczególną miłość. Z tego wynika fundamentalna zasada życia duchowego: nigdy nie wolno się porównywać. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Kto może osądzać człowieka, jeśli nie miłość, która właśnie ..nie osądza? Człowiek jest nieporównywalny. Chrystus nie porównuje, On kocha każdego bezgranicznie. Wiedząc to możemy iść do ludzi.
Patriarcha Atenagoras IV

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Każda przychodząca na świat osoba przynosi ze sobą coś nowego, co nigdy przedtem nie istniało, coś oryginalnego i niepowtarzalnego.
Najważniejszym celem każdego człowieka jest urzeczywistnienie jego unikalnych możliwości, tych, których nigdy przedtem nie było i nigdy potem nie będzie, nie zaś powtarzanie czegoś, co kto inny, nawet największy, kiedyś już zrobił.
Rabbi Zusja powiedział: W przyszłym świecie nie będą mnie pytać:”Czemu nie byłeś Mojżeszem?” Zapytają:”Czemu nie byłeś Zusją?”
wg Martin Buber Droga człowieka

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

W czasach coraz szybszych przemian dynamika tego, co tymczasowe, która zapewnia tym większą wolność, im bardziej dochowuje się wierności temu, co istotne, pozwala ciągle od nowa odzyskiwać zapał. Ten, kto zbliża się do Boga, zmierza od jednego początku do następnego.
Czy znajdziesz się wśród ludzi, którzy śmiało mówią sobie:
“Zacznij jeszcze raz! Odrzuć zniechęcenie! Niech twoja dusza żyje!”
Tylko ten, kto pojmuje znaczenie ciągłości może dobrze wykorzystać dynamikę tymczasowości.
br.Roger z Taize