POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Przytoczę tu przykład pewnego kapłana, przetrzymywanego przez wiele lat przez totalitarny reżim w więzieniach. Wyszedł z nich napełniony światłem. Mówił, że nigdy w życiu nie modlił się tak wiele. Przemienił czas, który innym zatrzymanym wydawał się nieskończony, czas bunt i rozpaczy w czas komunii z Bogiem i pomimo wielkich cierpień w czas gotowości do niesienia pomocy innym.
wg. Michel Evdokimov Otworzyć swe serce, wyd. W drodze

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nie jest łatwo być na służbie Boga.
Tak łatwo się przyzwyczajamy, nawet do świętości.
Przyzwyczajamy się do ołtarza, przyzwyczajamy się do Boga,
jak przyzwyczajamy się do drugiego człowieka, do miłości.
I tak w miłość wślizguje się rutyna,
tak w wiarę wślizguje się rutyna.
Codzienne dreptanie.
Nie ma nic gorszego niż przyzwyczajenie.
Czasem zdarza się, że służba się zmienia
i sługa także.
Zamienia się we władzę, władzę nad innymi.
Władzę drzwi i kluczy, władzę książek.
Nikt nie jest od tego wolny.
I pewnego dnia oczekujemy hołdów,
godnego miejsca w chórze,
jak dawniej kanonicy w stallach.
Gdzie jest świętość?
Gdzie jest służba Bogu?
Dzisiaj sam Jezus
powołuje nas do służby,
do służby Ewangelii,
do służby innym.
To tam jest jedyna władza
sług Bożych.
ks.Robert Riber

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Pani nasza, która dałaś światu Jezusa,
doskonałego Kapłana, wyproś nam kapłanów świętych.
Daj im wystarczająco miłości, żeby kochali wszystkich ludzi;
dosyć gorliwości, żeby pracowali bez wyrachowania i ociągania;
dosyć dobroci, aby na Twój obraz, byli pocieszeniem cierpiących,
wspomożeniem chrześcijan, nadzieją dla dusz poszukujących Boga.
Niech całe ich życie będzie, jak twoje, ofiarą.
Niech we mszach świętych przez nich odprawianych,
Krew Jezusa, Twojego Syna
wyda owoce siły i światła.
Uproś dla nich wytrwałość w trudach,
cierpliwość w pracy,
pokorę w upadkach.
Niech, wolni od wszelkich przywiązań i napełnieni łaską,
znajdują Boga wszędzie, aby dawać Go wszystkim.
Amen

bp.Ch.M.Himmer