POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

O Dziewico Niepokalana, Matko Jezusa i nasza czuła Matko, wzywamy Ciebie jako Naszą Panią od Najświętszego Sakramentu, bo jesteś Matką Zbawiciela, który żyje w Eucharystii i z Ciebie wziął Ciało i Krew, którą nas karmi. Ponieważ jesteś Pośredniczką łask, a zatem też i łaski, którą On udziela w Najświętszym Sakramencie.
/z nowenny do Matki Bożej od Najśw.Sakramentu fr/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

W tych pełnych przemocy czasach,
wobec niepewności mojego losu,
pełen jestem niepokoju, boję się.
Szukam drogi pokoju.
Pośród tylu proroków nieszczęścia
i nielicznych przekazów radości
pragnę słuchać Tego, który powiedział:
“Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam.”
Naucz mnie, Maryjo,
odrzucenia niepokoju,
naucz mnie żyć w pokoju.
Matko pokoju,
lubię patrzeć na Ciebie
i widzieć, że pokorni
cieszą się pokojem.
Lubię modlić się do Ciebie
i słyszeć, jak mówisz:
“Łaska i pokój od Boga”
Prowadź mnie
do Tego, który jest POKOJEM.
Módl się za mnie, twoje dziecko.
Niech pokój Chrystusa
zagości w moim sercu.
Amen
/Paul Arsenault/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Od końca V w świętowano na Wschodzie Zaśnięcie NMP. Mniej więcej w 650 r w Kościele Zachodnim zaczęto czcić jej chwałę w Niebie. O ile Kościół zawsze uważał, ze Maryja jest pierwszym człowiekiem niejako “naprawionym” i okrytym chwałą przez śmierć jej Syna, zanim jeszcze Ten się narodził, to dogmat o Wniebowzięciu ogłosił papież Pius XII w 1950 r.:”na końcu swojego ziemskiego życia Dziewica Maryja została uniesiona z duszą i ciałem do chwały niebieskiej.”
Wniebowzięcie Maryi wynika z Jej boskiego macierzyństwa. Bóg zachował od rozkładu grobu ciało, które nosiło Jego własnego Syna i dało światu dawcę życia.
Podobnie jak macierzyństwo Maryi jest łaską dla całej ludzkości tak Jej Wniebowzięcie jest początkiem wniebowzięcia przez Boga wszystkich ludzi.
Przekazuje Ona ludzkości to boskie życie, które otrzymała, komunię w miłości między Ojcem a Synem w Duchu Świętym. Ale to wszystko dzieje się w bólach rodzenia.
/wg.rozważania ss.Benedyktynek z Opactwa MB z Veniere/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Pani nasza, która dałaś światu Jezusa,
doskonałego Kapłana, wyproś nam kapłanów świętych.
Daj im wystarczająco miłości, żeby kochali wszystkich ludzi;
dosyć gorliwości, żeby pracowali bez wyrachowania i ociągania;
dosyć dobroci, aby na Twój obraz, byli pocieszeniem cierpiących,
wspomożeniem chrześcijan, nadzieją dla dusz poszukujących Boga.
Niech całe ich życie będzie, jak twoje, ofiarą.
Niech we mszach świętych przez nich odprawianych,
Krew Jezusa, Twojego Syna
wyda owoce siły i światła.
Uproś dla nich wytrwałość w trudach,
cierpliwość w pracy,
pokorę w upadkach.
Niech, wolni od wszelkich przywiązań i napełnieni łaską,
znajdują Boga wszędzie, aby dawać Go wszystkim.
Amen

bp.Ch.M.Himmer

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Maryjo, mówią o Tobie jak o Królowej,
kobiecie nieosiągalnej,
a w każdym razie nie do naśladowania,
a ja chcę widzieć w Tobie tylko matkę.
Mamę, która jak wszystkie matki świata
nosiła swojego małego przez dziewięć miesięcy,
wydała go na świat,
karmiła swoim mlekiem,
przewijała, czuwała nad nim,
bała się o niego, kiedy
jak wszystkie dzieci świata
cierpiał z powodu różnych dolegliwości.
Jak wszystkie matki świata,
ty musiałaś zrywać się w nocy
kiedy Cię wołał.
Jak wszystkie matki świata
widziałaś jak twój Syn rośnie,
dojrzewa i staje się pięknym mężczyzną,
z którego z Józefem byliście dumni.
Byłaś u początku jego pierwszego cudu,
widziałaś jego sukcesy
wobec niezliczonych tłumów,
które za nim szły.
Tłum uczniów,
ale także chorych,
którzy oczekiwali na uzdrowienie.
Czułaś nienawiść
wzbierającą wokół Niego.
Bałaś się o Niego.
Płakałaś, kiedy go zatrzymano.
Cierpiałaś, kiedy Go krzyżowano.
Byłaś u stóp Krzyża
kiedy umierał.
Wiem, że dzielisz wszystkie troski matek i ojców naszej epoki,
którzy są targani przez ten wrogi świat
czyhający na ich dzieci:
ubóstwo, cierpienie, ale także
i przede wszystkim narkotyki, Aids, aborcje, więzienia.
Uchroń ich od tysięcy niebezpieczeństw
naszego społeczeństwa
i bądź im bezpiecznym domem.
Maryjo, myślę w tej chwili
o narkomanach, bezdomnych, prostytutkach,
upośledzonych zarówno moralnie jak i umysłowo,
o tych, którzy są w więzieniach
i tych, którzy krzyczą z rozpaczy.
Powierzam ci świat,
o Maryjo,
proszę cię z ufnością:
Czuwaj nad matkami i ojcami świata,
bądź przy ich boku kiedy życie ich przygniata,
kiedy cierpienie jest źródłem łez.
Przywróć im uśmiech
i zaprowadź pokój w rodzinach.
Proszę cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana
a twojego Syna.
Amen.
Arlette Orian