POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Przyszli pierwsi
pasterze i Trzej Królowie.
Usłyszeli wezwanie,
zobaczyli gwiazdę.
Oni mogli iść dniami i nocami bez zmęczenia.
Nie usypiaj zbyt szybko, Panie,
miej jeszcze trochę cierpliwości.
Przychodzą tysiącami i milionami,
niewidomi, głusi, chromi,
starzy, ułomni,
wszyscy poranieni przez życie, które stracili nagle,
albo etapami:
części swojego ciała lub duszy.
To zresztą być może pozwala im biec do Ciebie
i rozpoznać Cię
bo jesteś do nich trochę podobny.
Wiesz, Panie, oni nie lubią prosić o pomoc,
są dumni i upokorzeni przez swoją zależność,
są wykorzenieni,
sfrustrowani jak istota, która
łaknie miłości, a odrzuca litość.
Są często spóźnieni albo nieobecni na Twoich świętach,
boją się przeszkadzać i rzucać się w oczy,
odstawać od reszty….
Przepraszam, Panie, ale
trzeba, żebyś to Ty poszedł do nich,
poszedł do więzień,
mówić o przebaczeniu i wolności,
do szpitali – o odzyskanym zdrowiu,
do hospicjów o obietnicy innego życia,
w okupowanych krajach o wyzwolonej ojczyźnie,
w obozach dla uchodźców o końcu tułaczki,
o powrocie do domu,
we wszystkich miejscach na ziemi,
gdzie żyją lub wegetują ludzie ze złamanym życiem.
Przepraszam jeszcze, że Cię proszę, Panie,
ale jeśli chcesz, żeby Twoje królestwo było pełne radości,
musisz im mówić
i powtarzać bez końca,
że są nie tylko kochani, ale uprzywilejowani.
Po prostu dlatego, że jest Boże Narodzenie,
i że mogą o tym zapomnieć i płakać.
Francine Cockenpot

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Najważniejsze, to odkryć, że Bóg cię kocha.To jest źródło. I Jego Miłość, Obecność i Przebaczenie. Kocha cię, nawet kiedy myślisz, że Go nie kochasz. Przyjdzie dzień, kiedy Mu powiesz: “Kocham Cię, może nie tak, jak byś chciał, ale Cię kocham. Przez Ducha Św. Zmartwychwstały przechodzi, żeby cię przemienić. Pesymizm, który nosisz w sobie zniknie. Wyrzuć wszelkie ponure myśli i uczucia, które zaciemniają twoje serce.
/br.Roger z Taize/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli jesteśmy zakorzenieni w Zmartwychwstałym, w nas świat i historia zaczynają przejście do wieczności. Nasze życie powinno być oświetlone nadzieją – przez pełne pokoju oczekiwanie na Tego, który przyjdzie zabrać wieki sądząc żywych i umarłych.
Królestwo Boże przygotowujemy na ziemi i to ziemia będzie przemieniona. Wszystkie ludzkie wartości ją przemieniają. Kultura może się do tego przyczynić i pomagać. Kiedy Chrystus powróci, a my możemy przygotować i przyspieszyć Jego powrót przez modlitwę i czynną miłość, śmierć i kłamstwo znikną, ale ziemia i kultura będą przemienione.
Dla tego, kto potrafi patrzeć, wszystko jest cudem, wszystko jest zagłębione w tajemnicy, w nieskończoności./Patriarcha Atenagoras IV/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, chcę wymawiać Twoje imię,
Dzielić się nim z braćmi.
Bo Twoje imię to otwartość, dzielenie się, nadzieja, radość.
Panie, wiem, że jesteś tu i teraz,
Ty, który jesteś i który byłeś.
Wiem, że jesteś tu, aby ożywiać, wyzwalać, wzywać, wskrzeszać.
Panie, twoja obecność wyraża się w miłości-
Tej, którą przeżyłeś w twoim Synu, Jezusie Chrystusie
I Twoim Duchu przenikniętym dobrocią.
W Twoim imieniu, Panie, jest życie
I życie wieczne
Niech twoje imię będzie dla każdego z nas i całego świata
Amen.
pastor Vncens Hubac

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Pewnego dnia, mój Boże, przyjdę do Ciebie
I we wspaniałym błysku mojego zmartwychwstania
Nareszcie zyskam pewność, że czuła miłość to Ty,
Że moja wolność to także Ty.
Przyjdę do Ciebie, mój Boże,
A Ty nadasz mi swoje oblicze.
Przyjdę do Ciebie z moim szalonym marzeniem:
Żeby Ci przynieść świat w ramionach.
Przyjdę do Ciebie i wykrzyczę
Całą prawdę o życiu na ziemi.
Wykrzyczę Ci ból z dna mojej duszy:
„Ojcze, usiłowałem być Człowiekiem, i jestem Twoim dzieckiem”
ks.Jacques Leclercq