POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Błogosławieni będziemy
jeśli, ubodzy duchem, potrafimy wyzwolić się
ze zwodniczej ufności w bogactwa
i umieścimy nasze pragnienia
w dobrach duchowych
i jeśli będziemy mieli miłość i szacunek do ubogich
jako do braci i żywego obrazu Chrystusa.
Błogosławieni będziemy
jeśli, wychowani do łagodności silnych,
potrafimy wyrzec się zwodniczej mocy
nienawiści i zemsty
i jeśli posiądziemy mądrość,
która woli, bardziej niż lęk sięgających po broń,
wielkoduszność przebaczenia,
przymierze w wolności i pracy,
zwycięstwo przez dobro i pokój.
Błogosławieni będziemy,
jeśli nie zrobimy z egoizmu
naszej zasady życiowej,
a z przyjemności-celu,
ale, przeciwnie, jeśli potrafimy
w umiarkowaniu odnaleźć źródło siły,
w cierpieniu narzędzie zbawienia,
w ofierze szczyt wielkości.
Błogosławieni będziemy,
jeśli raczej wybierzmy bycie prześladowanym niż prześladowcą,
i jeśli zawsze będziemy pragnąć sprawiedliwości i postępu.
Błogosławieni będziemy,
jeśli dla Królestwa Bożego,
potrafimy zawsze przebaczać i walczyć,
działać i służyć,
cierpieć i kochać.
Nie zawiedziemy się w wieczności. /bł. Paweł VI papież/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Błogosławieństwa
Błogosławiony jesteś, ty, ubogi
ty, którego bogactwo nie przygniata nikogo,
wolność Boża jest w twym sercu.
Błogosławiony jesteś, ty, który słuchasz,
ty, który nie posiadasz całej prawdy,
ale szukasz jej pokornie z twoimi braćmi.
Twoja droga prowadzi nas do Boga żywego i prawdziwego.
Błogosławiony jesteś, który niesiesz ciężary tych,
którzy krzyczą dzisiaj w rozpaczy,
ty, który jesteś torturowany ich cierpieniem.
Niepokój Boga jest w twoich oczach.
Błogosławiony jesteś ty, który walczysz,
żeby przyszła sprawiedliwość,
żeby ubogi był widziany
jako człowiek.
Sprawiedliwość Boża jest w tobie.
Błogosławiony jesteś ty,
którego gniew gaśnie przed zachodem słońca,
ty, który kochasz i przebaczasz,
ty, który przygarniasz z ufnością.
Miłość Boga rozświetla twoją twarz.
Błogosławiony jesteś ty, który jesteś czysty
ty, który nie idziesz na kompromis z mocami tego świata
ty, który stanąłeś po stronie prześladowanych i niszczonych.
Życie Boga jest w tobie jak źródło tryskające.
Błogosławiony jesteś ty, który jesteś w więzieniu,
znieważany i kłamliwie oskarżany
z powodu twojej walki o sprawiedliwość.
Twój Krzyż jest związany z Chrystusowym.
Twoje życie oddane jest początkiem życia nowego.
Błogosławiony jesteś ty, który budujesz pokój,
ty który pragniesz wyłącznie pokoju
bądź dzisiaj chlebem dzielonym przez wszystkich ludzi na ziemi.
Błogosławiony jesteś, pokój Boga jest w twoich rękach.
/Alain Houziaux-pastor fr.Kościoła Reformowanego, pisarz, filozof/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Na końcu życia nie będziemy sądzeni z ilości uzyskanych dyplomów. Z ilości zarobionych pieniędzy. Z ilości wielkich rzeczy, których dokonaliśmy. Będziemy sądzeni według: “Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem bezdomny, a przyjęliście mnie”.
/Matka Teresa/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Cierpliwość wobec innych jest miłością,
cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją,
cierpliwość wobec Boga jest wiarą.
Strzeż się wiedzy bez serca, sztucznej pobożności i dogmatycznej religijności. Lękaj się tego wszystkiego. Mój drogi, módl się i pracuj, żeby twoje serce było dla Chrystusa./Adel Bestavros/