POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Kiedy ty, mój bliźni, potrzebujesz zaufania,
obym mógł ofiarować ci moje,
bo dobroć Boga jest wieczna.
A kiedy ja jestem głodny,
abyś mógł, ty mój bliźni,
dać mi chleb,
bo manna Boża trwa wiecznie.
Kiedy ty, mój bliźni
zamykasz się w sobie,
niech będzie mi dane podać ci moją otwartą rękę,
bo obietnice Boga trwają wiecznie.
Kiedy ty, mój bliźni
chcesz mnie skrzywdzić,
niech będzie mi dana cierpliwość i pokora,
bo Boże przebaczenie trwa wiecznie.
A kiedy ja
zaczynam być podejrzliwy wobec ciebie,
niech będzie ci dane, mój bliźni,
znaleźć słowo sprawiedliwe,
bo światło Boże trwa wiecznie.
Kiedy ty, mój bliźni
słyszysz tylko swój własny głos,
pozwól mi zachować milczenie,
bo słowo Boga trwa wiecznie.
A kiedy pokój wznosi moje serce do uwielbienia
niech będzie ci dany,
tobie, mój bliźni, w nim udział,
bo łaska Boga trwa wiecznie.
I tak, kiedy ja
odkrywam ciebie, mój bliźni,
w twojej inności,
niech będzie ci dane wiedzieć, że jesteś moim bliźnim,
niech będzie mi dane wiedzieć, że jestem twoim bliźnim,
bo jesteśmy jedno przed Bogiem na zawsze.
/pastor Alain Houziaux/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, daj, żeby każdy człowiek pragnął stać się tym, dla czego go stworzyłeś; pomóż mu postępować drogą sprawiedliwych. Spraw, żeby jego życie było jak światło jutrzenki, które powstaje by wzrastać.
My także jesteśmy pielgrzymami wędrującymi do wieczności, do Ojca, który dał nam potrójne, uniwersalne powołanie: abyśmy zostali zbawieni, byli częścią Kościoła i byli świętymi. Jesteśmy braćmi siostrami nie tylko dlatego, że pochodzimy od Ojca, ale także dlatego, że wszyscy musimy do Jego miłości wrócić. To na tym wspólnym powrocie do Niego opierają się szerokie i bezgraniczne więzi braterstwa -więzi “pietas*”. Musimy się wspierać wzajemnie, pomagać sobie, miłowac się wzajemnie jak bracia i siostry, którzy razem dążą do miłości Ojca. Jeśli to musi być podstawą wewnętrznego życia duchowego, dlaczego nie ma być podstawą życia społecznego?
Bp.G.Giaquinta

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Naucz nas, Panie, mówić o miłości
a odpowiemy na nienawiść słowami serdecznymi.
Naucz nas, Panie, mówić o sprawiedliwości,
a znajdziemy słowa, które wyzwolą i rozerwą kajdany.
Naucz nas, Panie, mówić o pokoju,
a zamienimy gorycz w śpiew radości.
Naucz nas, Panie podnosić głowy,
a patrzeć będziemy w niebo zamiast spuszczać oczy.
Naucz nas, Panie, czytać znaki czasu,
a będziemy umieli przekazać prawdę Słowa.
Naucz nas, Panie podążać za Tobą,
a nauczymy się poznawać Ciebie w burzach i trudnościach
Naucz nas, Panie, świadczyć o Tobie,
a głosić będziemy życie, które z Ciebie wytryska
/J.Grou-teolog, biblista/