POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, Ty jesteś światłem i życiem,
ale jak iść do Ciebie, kiedy się jest na dnie?
Oni są ciągle tutaj, ci wykluczeni, pół martwi,
ci, których droga jest bez jutrzenki.
Chcesz, żeby się podnieśli, ruszyli, odsłonili twarze,
ale jak i dla kogo, chcesz, żeby to uczynili?
Wystarczy przecież tak niewiele
aby oddać serce tym cierpiącym braciom:
spojrzenie przechodnia, cierpliwość pielęgniarki.
Sąsiad, który powie zwyczajnie “dzień dobry”
pracownicy socjalnej, która dzień w dzień zaczyna swoją pracę.
Są tysiące, których trzeba połączyć więzami miłości.
Czerpią ze źródła życia i razem
idą z Twoimi poranionymi dziećmi.
Panie, pozwól wszystkim Twoim sługom
postępować z braćmi i siostrami
na Twojej drodze do szczęścia.
ks.Hubert Renard

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jezu, ty nam przypominasz, że Duch tchnie, kędy chce.
Jest obecny w sercu i w czynach
tych wszystkich, którzy walczą z nędzą,
ze złem naszej ziemi,
z niesprawiedliwością, która niesie śmierć.
Jakiekolwiek mają przekonania i religię
sprawiają, że rozkwita życie tam, gdzie zasiano śmierć.
Oni są z nami.
Widzisz, Jezu, twojego Ducha
we wszystkich tych ludziach, których serce jest jasne,
spojrzenie współczujące,
ręce wyciągnięte.
Oni budują Królestwo
i głoszą Zbawienie całemu światu.
Realizują pragnienie Mojżesza:
uczynić z całego ludu Pana lud proroków.
Oni są z nami.
Jezu, wyzwól nas z lęku przed drugim, który wierzy w Ciebie inaczej.
Naucz nas rozpoznać nasze braki jako wezwanie do tworzenia razem wspólnoty.
/s.Marta Lamothe-Zgromadzenie Córek Mądrości

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Mój Boże, nie możemy zadowolić się modlitwą
o zaprzestanie wojen, ponieważ wiemy,
że dałeś nam wszystko, co trzeba abyśmy
znaleźli sami drogi do pokoju w nas i z naszymi braćmi.
Mój Boże, nie możemy zadowolić się modlitwą,
żeby nie było głodnych,
ponieważ dałeś nam wszystko, żeby nakarmić cały świat
jeśli tylko dobrze to wykorzystamy.
Mój Boże, nie możemy zadowolić się modlitwą
o zwalczenie niesprawiedliwości,
ponieważ dałeś nam moc
do walki ze złem i życia w solidarności;
wystarczy, że wykorzystamy ją dobrze.
W rzeczywistości, mój Boże, to o co prosimy to
siła, decyzja i moc pragnienia,
abyśmy stawiali sobie pytania, marzyli i działali w Twoim imieniu.
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen
/br.F.Sammon-Marysta/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, jesteś taki bliski tak bliski jak mężczyzna swojej żonie, jak przyjaciel przyjacielowi. Tak bliski i zwyczajny,że często trudno mi Cię rozpoznać w Twoim niebieskim, roboczym kombinezonie, z rękoma spracowanymi,śmiejącymi się oczyma, z Twoimi łzami. Zbyt przypominasz wszystkich ludzi,wszystkie kobiety i mężczyzn, których mijam codziennie. Jesteś za bardzo zanurzony w tłumie, jesteś zbyt często pospolity. Zdarza mi się w jakimś spojrzeniu, uścisku dłoni poczuć wstrząs Twojego spojrzenia albo radość Twojej obecności. Czuję to często, ale kiedy jest już za późno, kiedy już odszedłeś. Daj mi więc czas, żebym się nie spieszył i żebym nie przechodził obok Ciebie nie rozpoznając Cię i nie przyjmując.
Kan.Paul Grostefan

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Ojcze wszystkich ludzi
dla Ciebie nikt nie jest zbyt mały.
Nie ma też człowieka, którego
serce byłoby zbyt twarde, żebyś go kochał.
Chcesz potrzebować wszystkich.
Jak zatem, my ludzie
moglibyśmy kogoś potrzebować mniej?
Naucz nas odkrywać cuda
w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie:
piękno, dobroć, światło.
Nawet w twarzach przenikniętych smutkiem,
najbardziej nieszczęśliwych, zobaczyć Twój blask.
Pozwól mi odkryć, że nie ma człowieka,
który nie ma nic do powiedzenia, nic do dania.
Zrozumieć, że moje życie zależy od wielu pokornych prac
wykonywanych w różnych zakątkach świata.
Że nasza kultura zbudowana jest na ogromie
prostych gestów ludzi czynionych od tysięcy lat.
Każdy zależy od wszystkich,
żeby ludzkość była całością,
żeby Ciało Jezusa, Twojego Syna było pełnią.
Będzie tylko razem ze wszystkimi.
Czekam na tę pełnię
ze wzrokiem zwróconym w stronę tych, którzy przyjdą.
Ty, Ojcze, błogosławisz im,
pozwól mi błogosławić razem z Tobą.
Jean-Yves Calvez, SJ