POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jednakże wszelki dialog służy przebudzeniu ducha, serca. Kiedy ja jako chrześcijanin spotykam się z niewierzącym, muszę być gotów przyjąć jego pytania. I na odwrót, również ja, jako chrześcijanin, muszę dać szansę niewierzącym, by mogli poznać to wspaniałe dziedzictwo, które otrzymałem za pośrednictwem Pisma Świętego i tego wszystkiego, co wiara ukształtowała w naszym społeczeństwie” –
ks. Mazas-organizator spotkań dialogów w Paryżu

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Boże żywy, Boże Ojcze,Synu i Duchu Święty.
Ty jesteś Bogiem żywych a nie Bogiem umarłych.
Pozwalasz ludziom rodzić się jednym z drugich,
ale także pomagać sobie wzajemnie żyć, stawać się bardziej żyjącymi jednym dla drugich.
Prosimy Ciebie
natchnij nas najgłębszym szacunkiem dla życia.
Naucz nas, jak pomagać sobie wzajemnie w przyjmowaniu każdego życia jako daru.
Naucz każdego z nas miłości, także do słabości własnego ciała.
Daj nam przyjąć owoce każdego etapu życia bez wyjątku.
Wlej w nasze serca wielkoduszność, wzajemne zaufanie i troskę o drugiego,
żeby życie było otoczone szacunkiem i miłością od początku aż do wielkiego ogołocenia na końcu.
My, Twoje dzieci, ochrzczone w Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa
prosimy utwierdź nas w szacunku do życia ludzkiego.Niech Twój Święty Duch nas umacnia,abyśmy umieli poprzez codzienne gesty,
poprzez sposób, w jaki patrzymy na innych,
poprzez sposób, w jaki patrzymy na siebie samych świadczyć o pięknie życia człowieka na każdym jego etapie.
/modlitwa kard.Vingt-Trois

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Dobroć serca wymaga czujności, wcale nie jest naiwna. Może wiązać się z ryzykiem. Nie zostawia miejsca na to, aby kimkolwiek gardzić. Sprawia, że stajemy się wrażliwi na najbiedniejszych, na tych, którzy cierpią, na ból dzieci. Dobroć serca umie za pomocą wyrazu twarzy, tonu głosu odpowiedzieć na istniejącą w każdym człowieku potrzebę miłości.
Tak, Bóg pomaga nam iść przez życie, bo w głębi naszych dusz złożył iskierkę dobra, która chce stać się płomieniem. Czy będziesz żył Chrystusem dla ludzi, choćbyś przez miłość miał stracić życie?
/br.Roger z Taize/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Dzisiaj na drogach naszych ludzkich wędrówek
Trędowatych świata są legiony,
Ale wystarczy tak mało,
Nic lub prawie nic, wiesz przecież.
Jeśli chcesz podnieść swojego brata
Dotknij go palcem swojego serca,
A jego twarz zajaśnieje.
Dotknij go słowem swojego serca
Zobaczysz- podniesie się
Nawet jeśli jest zdruzgotany
ks.Robert Riber

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Walka i kontemplacja:czy całe nasze życie będzie się toczyć pomiędzy tymi dwoma biegunami? W modlitwie, jak i w walce, nic nie jest groźne prócz utraty miłości.
Przeczuwasz to? Walka i kontemplacja mają to samo źródło-Chrystusa, który jest miłością.
Jeśli więc modlisz się- czynisz to z miłości.
Jeśli walczysz, aby przywrócić ludzkie oblicze krzywdzonemu człowiekowi- czynisz to także z miłości. Czy będziesz żyć Chrystusem dla ludzi, ryzykując, że z miłości stracisz życie?
Nie tylko przywódcy narodów budują przyszłość. Ktoś najbardziej nawet skromny może przyczynić się do tworzenia przyszłości pełnej pokoju.
/brat Roger z Taize/