POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nasz brat jest naszym życiem-mówił Starzec. Przez miłość Chrystusa każdy człowiek jest integralną częścią naszego życia na wieczność. Sylwan, krok po kroku doszedł do widzenia w przykazaniu miłości bliźniego jak siebie samego nie- jedynie normy etycznej, ale afirmacji ontologicznej wspólnoty ludzkiej egzystencji.
Starzec Sylwan z Góry Atos rozmawiał z innym mnichem, pustelnikiem. Ten, z nieskrywaną satysfakcją oznajmił: “Bóg odrzuci wszystkich ateistów. Będą się smażyć w piekle.”
Zasmucony starzec Sylwan zapytał: “Powiedz, proszę, jeśli znajdziesz się w Raju i będziesz mógł oglądać kogoś smażącego się w piekle, będziesz szczęśliwy i spokojny?”
-“Cóż robić? To z własnej winy się tam znajdą” odpowiedział pustelnik.
Zasmucony Starzec odpowiedział:
-“Miłość nie może tego znieść. Trzeba się modlić za wszystkich ludzi.”
I Starzec modlił się ustawicznie za wszystkich ludzi. Modlić się za siebie-to wydawało mu się dziwaczne. Jego dusza spalała się ze smutku z powodu ludzi nieznających Boga i Jego miłości i modlił się gorąco, żeby Pan w swojej nieskończonej miłości pozwolił im się poznać.
/wg.Arch.Sofronowa o św.Sylwanie z Góry Atos./

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Błogosławieństwa
Błogosławiony jesteś, ty, ubogi
ty, którego bogactwo nie przygniata nikogo,
wolność Boża jest w twym sercu.
Błogosławiony jesteś, ty, który słuchasz,
ty, który nie posiadasz całej prawdy,
ale szukasz jej pokornie z twoimi braćmi.
Twoja droga prowadzi nas do Boga żywego i prawdziwego.
Błogosławiony jesteś, który niesiesz ciężary tych,
którzy krzyczą dzisiaj w rozpaczy,
ty, który jesteś torturowany ich cierpieniem.
Niepokój Boga jest w twoich oczach.
Błogosławiony jesteś ty, który walczysz,
żeby przyszła sprawiedliwość,
żeby ubogi był widziany
jako człowiek.
Sprawiedliwość Boża jest w tobie.
Błogosławiony jesteś ty,
którego gniew gaśnie przed zachodem słońca,
ty, który kochasz i przebaczasz,
ty, który przygarniasz z ufnością.
Miłość Boga rozświetla twoją twarz.
Błogosławiony jesteś ty, który jesteś czysty
ty, który nie idziesz na kompromis z mocami tego świata
ty, który stanąłeś po stronie prześladowanych i niszczonych.
Życie Boga jest w tobie jak źródło tryskające.
Błogosławiony jesteś ty, który jesteś w więzieniu,
znieważany i kłamliwie oskarżany
z powodu twojej walki o sprawiedliwość.
Twój Krzyż jest związany z Chrystusowym.
Twoje życie oddane jest początkiem życia nowego.
Błogosławiony jesteś ty, który budujesz pokój,
ty który pragniesz wyłącznie pokoju
bądź dzisiaj chlebem dzielonym przez wszystkich ludzi na ziemi.
Błogosławiony jesteś, pokój Boga jest w twoich rękach.
/Alain Houziaux-pastor fr.Kościoła Reformowanego, pisarz, filozof/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, Panie,
obdarz łaską wszystkie ludy
aby Cię poznały
przez Ducha Świętego
i wielbiły Cię z radością,
bo nawet mnie, nieszczęsnemu
dałeś radość z pragnienia Ciebie.
Moją duszę
dzień i noc
pociąga Twoja miłość
i nie może nasycić.
/Sylwan z Góry Atos, święty Kościoła Prawosławnego/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Na końcu życia nie będziemy sądzeni z ilości uzyskanych dyplomów. Z ilości zarobionych pieniędzy. Z ilości wielkich rzeczy, których dokonaliśmy. Będziemy sądzeni według: “Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem bezdomny, a przyjęliście mnie”.
/Matka Teresa/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Niech będą Ci dzięki, Panie nasz Jezu Chryste
za wszelkie dobro, które nam dajesz,
za wszelkie cierpienie i obelgi, jakie na nas spadają.
Najmiłościwszy Zbawicielu, Przyjacielu i Bracie
niech poznajemy Cię lepiej,
kochamy goręcej,
zbliżamy się do Ciebie bardziej
dzień po dniu. Amen /pieśń Gospel/