POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, poślij nam szaleńców,
Którzy kochają nie tylko słowami,
Którzy oddadzą się prawdzie do końca
Potrzebujemy szaleńców
Nieroztropnych
Pasjonatów
Zdolnych skoczyć w niepewność
W nieznane, zawsze spragnionych ubóstwa
Potrzebujemy szaleńców w tej chwili
Żyjących w prostocie, miłujących pokój
Wolnych od kompromisów, zdecydowanych nigdy nie zdradzić
Mających w pogardzie własne życie
Zdolnych przyjąć każde zadanie
Wyruszyć w każdym kierunku
Jednocześnie wolnych i posłusznych
Spontanicznych i zdyscyplinowanych
Łagodnych i silnych
Boże, wyślij nam szaleńców
O.Lebret/francuski dominikanin, twórca ekonomii humanistycznej/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Pamiętajmy, że w świętej tradycji Kościoła pełne spotkanie duszy z Chrystusem jest jednocześnie spotkaniem z grzesznym światem,kandydującym do niewysłowionego zbawienia.
Nauczmy się, że nie ma dwóch miłości: kto obejmuje Boga powinien mieć miejsce dla świata w swoich ramionach; kto otrzymuje ciężar Boga w sercu, otrzymuje ciężar świata.
Misjonarze bez łodzi, obudzeni z naszego odrętwienia, w stronę jakiej ziemi bez Boga pójdziemy, z jakim przesłaniem?
Każdy mały czyn to ogromne wydarzenie, w którym zostaje nam dany raj i my możemy dawać raj.
Madeleine Delbrel

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Są ludzie, których Bóg zabiera i umieszcza osobno, ale są inni… których nie wyciąga ze świata. To są ci, których spotykamy na każdej ulicy… My, ludzie z ulicy wierzymy z całą mocą, że świat, w którym Bóg nas postawił jest miejscem naszego uświęcenia.
Jaką radością jest świadomość, że możemy wznieść oczy w stronę Twojego Oblicza, o mój Boże!. Podczas, kiedy gotuje się zupa. Podczas kiedy czekamy na przystanku na autobus, który się spóźnia. Podczas kiedy wchodzimy po schodach. Podczas kiedy idziemy alejką, żeby zerwać w końcu ogrodu kilka gałązek rozmarynu, żeby przyprawić sałatę.
M.Delbrel

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Mimo naszych niepowodzeń i nieszczęść,
Mimo naszych zdrad i błędów
Szukamy ciągle i uparcie
Śladów miłości, bo Bóg jest miłością.
W pokornej codzienności jak w wieczór świąteczny,
W szklance wody podanej
Jak w niebezpieczeństwie życia,
Od szaleństw zmysłowych
Po niedołężną starość
Szukamy stale źródła miłości,
Bo Bóg jest miłością.
O Panie , nasz Boże,
Pozwól nam narodzić się z wysoka
Żebyśmy stali się świadkami miłości.
Świadkami miłości otrzymanej
Od Ciebie
Od Jezusa
Od innych.
Świadkami miłości oddanej i rozdanej.
Ty jesteś Miłością,
Ty jesteś naszym Ojcem.
Przemień nas na swój obraz tutaj
I aż po krańce wszechświata.
André Beauchamp

Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć.
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.
/A.Schweitzer/