POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

W czasach coraz szybszych przemian dynamika
tego, co tymczasowe, która zapewnia tym
większą wolność, im bardziej dochowuje się
wierności temu, co istotne, pozwala ciągle od
nowa odzyskiwać zapał.
Ten, który zbliża się do Boga, zmierza od jednego
początku do następnego. Czy znajdziesz się
wśród ludzi, którzy śmiało mówią sobie:
“Zacznij jeszcze raz! Odrzuć zniechęcenie!
Niech twoja dusza żyje!”

Ten, kto dobrze pojmuje znaczenie ciągłości,
może dobrze wykorzystać dynamikę
tymczasowości.
Entuzjazm rozumiany jako zapał, jest siłą
pozytywną, sam jednak nie wystarcza.

Ta siła wyczerpuje się, zużywa, jeśli nie znajduje
oparcia w innej sile, ukrytej w głębi i mniej
odczuwalnej, takiej, która powinna nam
pomagać iść przez całe życie. Niezbędne
jest zachowanie ciągłości, ponieważ nasz
entuzjazm przerywają chwile martwe, jałowe
pustynie.
/br.Roger z Taize/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Ojcze, chcemy oddać Ci mężczyzn i kobiety tej ziemi,
z którymi więzy zerwała przemoc,
tych, których życie zniszczyła nienawiść, zemsta i upokorzenia.
Zawiąż z nimi nić nadziei,
uczyń z nas tkaczy miłości
Chcemy Ci oddać mężczyzn i kobiety ziemi,
z którymi więzy zginęły, podarte, rozprute,
tych, których przytłacza samotność,
których wszyscy zapomnieli, opuścili, pogardzili.
Zawiąż z nimi nić nadziei,
uczyń z nas tkaczy miłości.
Chcemy Ci oddać mężczyzn i kobiety ziemi,
których życie trzyma się na cieniutkiej nitce,
którzy cierpią z powodu choroby, starości i żałoby,
których inność oddala od reszty.
Zawiąż z nimi nić nadziei,
uczyń z nas tkaczy miłości.
Chcemy oddać ci mężczyzn i kobiety ziemi,
których zgorzknienie z powodu przeszłości,
nieszczęście, odmowa kochania, trudności lub obojętność
związały, skurczyły, zamknęły w sobie.
Zawiąż z nimi nić nadziei,
uczyń z nas tkaczy miłości.
pastor Jacques Juillard

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.

Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność,
Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,
Aż mrok przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postaci,
Którem ukochał niegdyś, którem stracił.
Kardynał Newman

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało.
Nie bójcie tych, którzy zastawiają sidła.
Nie bójcie się tych, którzy was oczerniają,
ani tych, którzy wymachują mieczem.
Nie bójcie się tych, którzy przekręcają wszystko
aby nigdy nie zobaczyć tryumfu sprawiedliwości.
Bójcie się tylko bać się jak ten,
który kłamie, aby przeżyć.
Nie bójcie się tych, którzy przyprawiają was
o śmierć i zniesławienie.
Nie bójcie się potężnych, którzy przechodzą-
oni drżą z bronią w ręku.
Nie bójcie się tych, którzy dyktują reguły
aby nigdy niczego nie stracić.
Bójcie się tylko bać, jak ten,
który milczy i udaje, że niczego nie widzi.
Nie bójcie się tych, którzy wykrzykują na placach,
że wszystko na tym świecie jest w najlepszym porządku.
Nie bójcie się tych, którzy mówią z pogardą,
że nie proponujecie niczego konkretnego.
Nie bójcie się roli proroka.
Zadaniem proroka jest mówić
Bójcie się tylko bać jak ten,
który myśli, że najlepiej jest nie śpiewać.
Prawda was wyzwoli.
Prawda uczyni was Wolnymi, Wolnymi!
Dom Helder Camara

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

MY
Jesteśmy w Wieczerniku XXI wieków po Twoim przyjściu.
Gdzie jesteś , Panie?
Jesteśmy przerażeni stadem ryczących wilków świata,
które krążą wokół nas.
Gdzie jesteś , Panie?
Jesteśmy odrzuceni przez naszych braci i siostry w wierze.
Gdzie jesteś, Panie?
Jesteśmy ośmieszani w mediach, publicznie piętnowani.
Gdzie jesteś, Panie?
Jesteśmy wystraszeni, zalęknieni,
zmuszani do ucieczki.
Gdzie jesteś, Panie?
Tracimy nasze kościoły, nasze dzieła, nasze stanowiska.
Gdzie jesteś, Panie?
Całe generacje opuszczają Twój Kościół.
Gdzie jesteś, Panie?
ON
Pokój wam.
Jestem tutaj, pośród was. Nie widzicie Mnie?
Pokój wam.
Nie lękajcie się! Jam zwyciężył świat.
Zło zostało pokonane, śmierć jest martwa.
Widzicie moje ręce i mój bok?
Nie ma już ran. Jestem żywy.
Amen
Pokój wam!
Przestańcie być niedowiarkami, bądźcie wierzący!
Miejcie ufność we Mnie.
Powiedziałem wam: “Jam zwyciężył świat.Amen”
Otwórzcie drzwi.
Wyjdźcie! Nie bójcie się.
Jestem z wami na zawsze.
Alleluja!
ks.Pierre Rivard fr.