POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Błogosławieni będziemy
jeśli, ubodzy duchem, potrafimy wyzwolić się
ze zwodniczej ufności w bogactwa
i umieścimy nasze pragnienia
w dobrach duchowych
i jeśli będziemy mieli miłość i szacunek do ubogich
jako do braci i żywego obrazu Chrystusa.
Błogosławieni będziemy
jeśli, wychowani do łagodności silnych,
potrafimy wyrzec się zwodniczej mocy
nienawiści i zemsty
i jeśli posiądziemy mądrość,
która woli, bardziej niż lęk sięgających po broń,
wielkoduszność przebaczenia,
przymierze w wolności i pracy,
zwycięstwo przez dobro i pokój.
Błogosławieni będziemy,
jeśli nie zrobimy z egoizmu
naszej zasady życiowej,
a z przyjemności-celu,
ale, przeciwnie, jeśli potrafimy
w umiarkowaniu odnaleźć źródło siły,
w cierpieniu narzędzie zbawienia,
w ofierze szczyt wielkości.
Błogosławieni będziemy,
jeśli raczej wybierzmy bycie prześladowanym niż prześladowcą,
i jeśli zawsze będziemy pragnąć sprawiedliwości i postępu.
Błogosławieni będziemy,
jeśli dla Królestwa Bożego,
potrafimy zawsze przebaczać i walczyć,
działać i służyć,
cierpieć i kochać.
Nie zawiedziemy się w wieczności. /bł. Paweł VI papież/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nie godzę się zaakceptować poglądu, że ludzkość jest tragicznie skazana na bezgwiezdną noc rasizmu i wojny i świt pokoju i braterstwa nigdy nie stanie się rzeczywistością….Wierzę, że bezbronna prawda i bezwarunkowa miłość mają ostanie słowo.
M.Luther King

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

 Ja nie chcę być “anty“ przeciwko komukolwiek. Ja po prostu chcę być budowniczym afirmacji: afirmacji Boga, który kocha nas i który chce nas zbawić.

Jest wiele rzeczy, które można zobaczyć tylko oczami, które płakały.

Kiedy walczymy o prawa człowieka, o wolność, o godność, kiedy czujemy, że służbą Kościoła jest utożsamiać się z tymi, którzy są głodni, z tymi, którzy nie mają szkół, z tymi, którzy są wykluczeni, nie oddaliliśmy się od Bożej obietnicy. On przychodzi uwolnić nas od grzechu i Kościół wie, że konsekwencją grzechu są te niesprawiedliwości i nadużycia. Kościół wie, że zbawianiem świata jest wskazywanie na takie rzeczy.

Pokój nie jest owocem terroru i strachu
Pokój nie jest milczeniem cmentarzy
Pokój nie jest milczącym skutkiem gwałtu i przemocy
Pokój jest wielkodusznym
spokojnym dawaniem wszystkiego
dla dobra wszystkich
Pokój jest dynamizmem
Pokój jest wielkodusznością
Jest prawem i obowiązkiem.Bł. Arcbp. Oskar Romero