POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.
/pastor Martin Niemöller, 1892-1984, tekst napisany w obozie w Dachau 1942/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Bez sprawiedliwości i miłości pokój zawsze będzie wielką iluzją.
Znam księdza, który lubi ściskać ręce śmieciarzom, kiedy ładują kubły na ciężarówkę. Zawsze próbują wytrzeć ręce o ubranie. Ksiądz wtedy mówi:”Praca nie brudzi rąk człowieka. To, co je brudzi to kradzież, chciwość i krew naszych bliźnich.”
/bp.Helder Camara/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

W tych pełnych przemocy czasach,
wobec niepewności mojego losu,
pełen jestem niepokoju, boję się.
Szukam drogi pokoju.
Pośród tylu proroków nieszczęścia
i nielicznych przekazów radości
pragnę słuchać Tego, który powiedział:
“Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam.”
Naucz mnie, Maryjo,
odrzucenia niepokoju,
naucz mnie żyć w pokoju.
Matko pokoju,
lubię patrzeć na Ciebie
i widzieć, że pokorni
cieszą się pokojem.
Lubię modlić się do Ciebie
i słyszeć, jak mówisz:
“Łaska i pokój od Boga”
Prowadź mnie
do Tego, który jest POKOJEM.
Módl się za mnie, twoje dziecko.
Niech pokój Chrystusa
zagości w moim sercu.
Amen
/Paul Arsenault/