POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Wierzę, że dobro jest silniejsze niż zło, Miłość silniejsza od nienawiści,
przebaczenie silniejsze od zemsty.
Wierzę w dobroć człowieka,
Ponad jego kłamstwami i hipokryzją,
ponad jego złem i przewrotnością, ponad jego obojętnością i egoizmem.
Wierzę, że człowiek jest dobry, lepszy niż to, co robi, prawdziwszy
od tego, co mówi, piękniejszy niż się wydaje.
Wierzę w zupełnie inny świat,
świat odnowiony, przemieniony, przebóstwiony.
Wierzę, że siły Dobra zmiotą pewnego dnia siły Zła
i że Miłość zatryumfuje.
Wierzę, że pewnego dnia wrogowie się obejmą
będą jedli z tego samego talerza i pili z tego samego kielicha.
Wierzę, że pewnego dnia zbudujemy ogromny stół
weselny dla całej ludzkości
wreszcie pojednanej.
/przesłane z Beninu/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie,
W tych dniach Adwentu
Chcę przygotować się na Twoje przyjście.
Pomóż mi iść z radością i zaufaniem
drogami, które prowadzą do Ciebie.
Naucz mnie dzielić się,
przebaczać i nieść pokój,
żebym głosiła wokół siebie
Dobrą Nowinę o Twoim przyjściu pomiędzy ludzi.
/Sylvie Candès/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, dziękuję Ci
za mężczyzn i kobiety zaangażowanych w politykę.
Dziękuję Ci za ich odwagę i wytrwałość,
za ich czuwanie i zmęczenie,
za ich troskę o słabych,
za ich wymagania sprawiedliwości.
Przebacz im chwile gniewu,
zwątpienia, cynizmu, pogardy lub agresji.
Uchroń od pokusy
kłamstwa i hipokryzji.
Daj im, Panie, prawdziwy pokój,
który osiąga sługa nie szukający własnej korzyści,
ale wspólnego dobra.
Niech będą budowniczymi pokoju,
gorącymi twórcami
cywilizacji miłości.
Philippe Warnier

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Pokój, Panie,
pomóż nam zaprowadzić w nas samych,
nie jako zawieszenie broni albo kompromis,
ale jako zwycięstwo nad naszymi słabościami i sprzecznościami.
Pogodzeni z samymi sobą
pójdziemy z innymi i będziemy walczyć ze wszystkich sił przeciwko przywilejom,
uciskowi i nieporządkom,
bo nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma go także bez miłości,
bez szacunku dla drugiego,
człowieka, klasy społecznej, ludu, rasy.
Wyzwolonych z wszelkiej złości, niezdolnych do ranienia,
uczyń nas Panie ludźmi Pojednania.
Gilbert Cesborn