POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli Bóg jest z nami
to nigdy dla wojny
to nigdy dla prześladowań
to nigdy dla lęku
to nigdy dla karania.
Jeśli Bóg jest z nami
to nie dlatego, że jesteśmy lepsi
to nie dlatego, że jesteśmy czyści
to nie dlatego, że jesteśmy wybrani.
Jeśli Bóg jest z nami
to wyłącznie dla pokoju
to wyłącznie dla sprawiedliwości
to wyłącznie dla jedności
to wyłącznie dla życia!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby siebie dać
to, żeby służyć
to, żeby otworzyć ramiona
to, żeby przebaczać.
Bóg nigdy nie jest z kimś
przeciwko komuś!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby być ze wszystkimi!
Kto zaryzykuje bluźnierstwo
twierdząc, że “Bóg jest po mojej stronie”
przeciwko drugiemu człowiekowi?
ks.K.Singer

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jak moglibyśmy żyć Ewangelią
bez pomocy Ducha Świętego?
Dlatego prosimy Cię:
Przyjdź Duchu miłosierdzia,
przyjdź, a pójdziemy nieść z naszymi braćmi
nędzę, która niszczy ciało i duszę.
Przyjdź Duchu łagodności,
przyjdź, a damy naszym braciom
dobroć, która jest jak chleb potrzebna.
Przyjdź Duchu ubóstwa,
przyjdź, a pójdziemy dać naszym braciom
to, co posiadamy, a czego im brakuje.
Przyjdź Duchu pokoju,
przyjdź, a pójdziemy budować
z naszymi braćmi ziemię obiecaną równych praw dla każdego.
Przyjdź Duchu sprawiedliwości,
przyjdź, a pójdziemy ofiarować naszym braciom we łzach
pociechę naszej obecności.
Przyjdź Duchu wierzących,
przyjdź i uczyń nas podobnymi do Tego,
który dla narodzin nowej ziemi
oddał swoje Ciało połamane jako chleb przełamany tym, którzy łakną.
Przyjdź Duchu Boga
przyjdź zaszczepić w nas
ducha Ewangelii.
O.Charles Singer OP

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Pokój, Panie,
pomóż nam zaprowadzić w nas samych.
Nie jako rozejm, czy kompromis,
ale jako zwycięstwo nad naszą słabością i rozdarciem.
Pojednani sami ze sobą
pójdziemy z innymi
i będziemy walczyć z całych sił
przeciwko przywilejom, wyzyskowi i nieporządkom,
bo nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma go także bez miłości,
bez szacunku dla drugiego człowieka,
bez względu na jego pochodzenie, zamożność czy rasę.
Wyzwolonych z wszelkiej złości,
niezdolnych do pogardy,
uczynisz nas, Panie,
ludźmi Pojednania.
Gilbert Cesbron (1913–1979) – francuski pisarz katolicki.

 

 

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Serce czyste to takie, które nie przestaje wielbić Pana żyjącego i prawdziwego. Jest zdolne, pośród wszystkich swoich słabości wibrować wieczną niewinnością i wieczną radością Boga. Takie serce jest jednocześnie oderwane i napełnione. Wystarczy, że Bóg jest Bogiem. W tym znajduje swój pokój i swoją radość. I Bóg sam jest jego świętością.
Świętość nie jest doskonaleniem siebie, ani pełnią oddania siebie. Jest pustką, przestrzenią, którą pozwalamy Bogu zapełnić w miarę, jak otwieramy się na Jego pełnię
/E.Leclerc-Mądrość biedaka/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Walka i kontemplacja:czy całe nasze życie będzie się toczyć pomiędzy tymi dwoma biegunami? W modlitwie, jak i w walce, nic nie jest groźne prócz utraty miłości.
Przeczuwasz to? Walka i kontemplacja mają to samo źródło-Chrystusa, który jest miłością.
Jeśli więc modlisz się- czynisz to z miłości.
Jeśli walczysz, aby przywrócić ludzkie oblicze krzywdzonemu człowiekowi- czynisz to także z miłości. Czy będziesz żyć Chrystusem dla ludzi, ryzykując, że z miłości stracisz życie?
Nie tylko przywódcy narodów budują przyszłość. Ktoś najbardziej nawet skromny może przyczynić się do tworzenia przyszłości pełnej pokoju.
/brat Roger z Taize/