POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Poczekaj na mnie, Panie: już idę!
Poczekaj na mnie, Panie: ubieram się!
Moje oczy, ubieram je w dobroć,
żeby patrzeć na wszystkich ludzi przyjaźnie.
Moje ręce, ubieram je w pokój,
aby dawać bez wyrachowania.
Moje usta, ubieram je w śmiech,
żeby dawać radość każdego dnia.
Moje ciało i moje serce, ubieram je w modlitwę,
żeby zwracać się do Ciebie, Panie, którego kocham.
Zrobione: jestem gotowy. To ja!
Poznajesz mnie?
Ubrałem się w najpiękniejszy strój!
/ks.Charles Singer/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Wyrocznia dla ludzi szczęśliwych
Cóż otrzymaliście w nadmiarze?
W czym was uprzywilejowałem,
Ja, Bóg Sprawiedliwy?
Nie słyszę waszych krzyków ani waszych skarg,
a tymczasem niesiecie
takie samo jarzmo, jak wasi bracia,
którzy wzdychają bez końca do Ziemi Obiecanej.
Co otrzymaliście w nadmiarze
żeby rozjaśnić wasze domostwa?
Na pustyni zbieracie róże z piasku,
a nocami chwytacie gwiazdy;
w więzieniu rozrywacie łańcuchy,
a zimą śpiewacie w gronie rodzinnym.
Uważają was za szalonych,
bezmyślnych, nieświadomych,
ale nic nie powstrzymuje waszej radości
i , każdego dnia, słyszę wasz śpiew:
“Pan dał nam życie!życie!ŻYCIE!
Niech będzie błogosławione imię Pana!”
Z mojej strony, moje ukochane dzieci, świadkowie mojego Królestwa,
błogosławię wam i dziękuję;
Ponieważ o nic nie prosiliście:
ani o złoto, ani o pieniądze, ani o władzę,
ani o długie życie czy zdrowie-
otrzymacie dobro w nadmiarze.
Doceniliście otrzymany talent
nigdy nie zazdroszcząc waszym bliźnim.
Zbieracie okruchy chleba
spadające ze stołów bogaczy
żeby przygotować świąteczną ucztę;
każdy z waszych dni będzie miał swoją iskierkę,
aby rozjaśnić wasz dom, który śpiewa.
Tym, którzy wam powiedzą:
“Wasze ręce są pokaleczone i puste”
odpowiecie
“Podziwiacie tę różę, którą wam przyniosłem.”

A jeśli ktoś zapyta;
“Gdzie jest twoje bogactwo?”
otwórzcie mu swoje serce mówiąc:
“Tutaj rdza nie niszczy,
a złodzieje nie mają nic do zabrania!”
Zaprawdę, wybraliście lepszą część
i nikt wam jej nie odbierze.
Zaprawdę powiadam wam:
-Wyrocznia Pana-
Bierzcie i jedzcie życie, które wam daję;
gryźcie zębami!
Bo to jest życie ze Mnie i moja radość,
które ofiaruję jako pożywienie
dla dobra świata.
ks. Hilaire Léonard-Etienne

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Wierzę, że dobro jest silniejsze niż zło, Miłość silniejsza od nienawiści,
przebaczenie silniejsze od zemsty.
Wierzę w dobroć człowieka,
Ponad jego kłamstwami i hipokryzją,
ponad jego złem i przewrotnością, ponad jego obojętnością i egoizmem.
Wierzę, że człowiek jest dobry, lepszy niż to, co robi, prawdziwszy
od tego, co mówi, piękniejszy niż się wydaje.
Wierzę w zupełnie inny świat,
świat odnowiony, przemieniony, przebóstwiony.
Wierzę, że siły Dobra zmiotą pewnego dnia siły Zła
i że Miłość zatryumfuje.
Wierzę, że pewnego dnia wrogowie się obejmą
będą jedli z tego samego talerza i pili z tego samego kielicha.
Wierzę, że pewnego dnia zbudujemy ogromny stół
weselny dla całej ludzkości
wreszcie pojednanej.
/przesłane z Beninu/