POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi kogoś,
kto potrzebuje pożywienia;
gdy chce mi się pić,
przyślij mi kogoś spragnionego;
gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś do ogrzania;
gdy odczuwam przykrości,
ofiaruj mi kogoś do pocieszania;
gdy mój krzyż staje się ciężki,
pozwól mi dzielić krzyż innej osoby;
gdy jestem biedna, skieruj mnie do kogoś,
kto jest w potrzebie;
gdy nie mam czasu, daj mi kogoś,
kogo mogłabym wesprzeć przez chwilę;
gdy jestem upokorzona, spraw, bym miała
kogoś, kogo mogłabym pochwalić;
gdy jestem zniechęcona, przyślij mi kogoś,
komu mogłabym dodać otuchy;
gdy potrzebuję zrozumienia u innych,
daj mi kogoś, kto czeka na moją wyrozumiałość;
gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną,
przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się zająć;
gdy myślę tylko o sobie samej,
zwróć moją uwagę na kogoś innego.
Uczyń nas, Panie, godnymi służenia naszym braciom,
którzy na całym świecie żyją i umierają
biedni i wygłodniali.
Daj im dzisiaj, posługując się naszymi rękoma,
ich chleb powszedni.
Daj im za pośrednictwem naszej wyrozumiałej miłości
pokój i radość.
/Matka Teresa z Kalkuty/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jezu, ty nam przypominasz, że Duch tchnie, kędy chce.
Jest obecny w sercu i w czynach
tych wszystkich, którzy walczą z nędzą,
ze złem naszej ziemi,
z niesprawiedliwością, która niesie śmierć.
Jakiekolwiek mają przekonania i religię
sprawiają, że rozkwita życie tam, gdzie zasiano śmierć.
Oni są z nami.
Widzisz, Jezu, twojego Ducha
we wszystkich tych ludziach, których serce jest jasne,
spojrzenie współczujące,
ręce wyciągnięte.
Oni budują Królestwo
i głoszą Zbawienie całemu światu.
Realizują pragnienie Mojżesza:
uczynić z całego ludu Pana lud proroków.
Oni są z nami.
Jezu, wyzwól nas z lęku przed drugim, który wierzy w Ciebie inaczej.
Naucz nas rozpoznać nasze braki jako wezwanie do tworzenia razem wspólnoty.
/s.Marta Lamothe-Zgromadzenie Córek Mądrości

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, dziękuję Ci
za mężczyzn i kobiety zaangażowanych w politykę.
Dziękuję Ci za ich odwagę i wytrwałość,
za ich czuwanie i zmęczenie,
za ich troskę o słabych,
za ich wymagania sprawiedliwości.
Przebacz im chwile gniewu,
zwątpienia, cynizmu, pogardy lub agresji.
Uchroń od pokusy
kłamstwa i hipokryzji.
Daj im, Panie, prawdziwy pokój,
który osiąga sługa nie szukający własnej korzyści,
ale wspólnego dobra.
Niech będą budowniczymi pokoju,
gorącymi twórcami
cywilizacji miłości.
Philippe Warnier

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Mój Boże, nie możemy zadowolić się modlitwą
o zaprzestanie wojen, ponieważ wiemy,
że dałeś nam wszystko, co trzeba abyśmy
znaleźli sami drogi do pokoju w nas i z naszymi braćmi.
Mój Boże, nie możemy zadowolić się modlitwą,
żeby nie było głodnych,
ponieważ dałeś nam wszystko, żeby nakarmić cały świat
jeśli tylko dobrze to wykorzystamy.
Mój Boże, nie możemy zadowolić się modlitwą
o zwalczenie niesprawiedliwości,
ponieważ dałeś nam moc
do walki ze złem i życia w solidarności;
wystarczy, że wykorzystamy ją dobrze.
W rzeczywistości, mój Boże, to o co prosimy to
siła, decyzja i moc pragnienia,
abyśmy stawiali sobie pytania, marzyli i działali w Twoim imieniu.
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen
/br.F.Sammon-Marysta/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli Bóg jest z nami
to nigdy dla wojny
to nigdy dla prześladowań
to nigdy dla lęku
to nigdy dla karania.
Jeśli Bóg jest z nami
to nie dlatego, że jesteśmy lepsi
to nie dlatego, że jesteśmy czyści
to nie dlatego, że jesteśmy wybrani.
Jeśli Bóg jest z nami
to wyłącznie dla pokoju
to wyłącznie dla sprawiedliwości
to wyłącznie dla jedności
to wyłącznie dla życia!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby siebie dać
to, żeby służyć
to, żeby otworzyć ramiona
to, żeby przebaczać.
Bóg nigdy nie jest z kimś
przeciwko komuś!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby być ze wszystkimi!
Kto zaryzykuje bluźnierstwo
twierdząc, że “Bóg jest po mojej stronie”
przeciwko drugiemu człowiekowi?
ks.K.Singer