POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, dziękujemy Ci za kapłanów z całego świata,
a szczególnie za tych, których stawiasz na naszej drodze.
Niech Twoja obecność w nich sprawi, że spotkanie z nimi
będzie spotkaniem z Tobą.
Odnawiaj w nich każdego dnia owe “Tak”, które niegdyś powiedzieli
i uczyń z ich wierności światło świata.
Boże miłości i czułości
zmiłuj się nad tymi, którzy czują się zranieni, zniechęceni.
Pociesz chorych, starych i umierających.
Panie, naucz nas patrzeć na kapłanów,
spojrzeniem pełnym szacunku, wdzięczności i zrozumienia.
Pozwól nam zobaczyć w tych ludziach szafarzy
Eucharystii, którą żyjemy i tych, dzięki którym
przekazujesz nam Twoje miłosierdzie i przebaczenie.
Pozwól nam, tu, gdzie jesteśmy,
być skromnymi i pokornymi sługami, pracującymi razem z nimi
nad przyjściem Twojego Królestwa.
Panie Jezu,
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy kapłanów,
żeby móc wędrować do Ojca.
Prosimy Cię
Wzbudź w Twoim Kościele licznych pasterzy według Twojego serca.
znalezione w Wielki czwartek 2006 r na biurku ciężko chorego księdza w Belgii

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

MY
Jesteśmy w Wieczerniku XXI wieków po Twoim przyjściu.
Gdzie jesteś , Panie?
Jesteśmy przerażeni stadem ryczących wilków świata,
które krążą wokół nas.
Gdzie jesteś , Panie?
Jesteśmy odrzuceni przez naszych braci i siostry w wierze.
Gdzie jesteś, Panie?
Jesteśmy ośmieszani w mediach, publicznie piętnowani.
Gdzie jesteś, Panie?
Jesteśmy wystraszeni, zalęknieni,
zmuszani do ucieczki.
Gdzie jesteś, Panie?
Tracimy nasze kościoły, nasze dzieła, nasze stanowiska.
Gdzie jesteś, Panie?
Całe generacje opuszczają Twój Kościół.
Gdzie jesteś, Panie?
ON
Pokój wam.
Jestem tutaj, pośród was. Nie widzicie Mnie?
Pokój wam.
Nie lękajcie się! Jam zwyciężył świat.
Zło zostało pokonane, śmierć jest martwa.
Widzicie moje ręce i mój bok?
Nie ma już ran. Jestem żywy.
Amen
Pokój wam!
Przestańcie być niedowiarkami, bądźcie wierzący!
Miejcie ufność we Mnie.
Powiedziałem wam: “Jam zwyciężył świat.Amen”
Otwórzcie drzwi.
Wyjdźcie! Nie bójcie się.
Jestem z wami na zawsze.
Alleluja!
ks.Pierre Rivard fr.

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli jesteście oderwani od modlitwy albo Eucharystii, żeby usłużyć ubogiemu, nic nie tracicie, bo służyć ubogiemu to służyć Bogu. Musicie widzieć Boga w twarzy w ubogiego.
Ubodzy muszą was uczyć. Macie wiele do nauczenia się od nich.
Następnym owocem mojego doświadczenia jest przekonanie, że prawdziwa religia, Panowie, prawdziwa religia to znaleźć się wśród ubogich.
Św. Wincenty a Paulo

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, chcę wymawiać Twoje imię,
Dzielić się nim z braćmi.
Bo Twoje imię to otwartość, dzielenie się, nadzieja, radość.
Panie, wiem, że jesteś tu i teraz,
Ty, który jesteś i który byłeś.
Wiem, że jesteś tu, aby ożywiać, wyzwalać, wzywać, wskrzeszać.
Panie, twoja obecność wyraża się w miłości-
Tej, którą przeżyłeś w twoim Synu, Jezusie Chrystusie
I Twoim Duchu przenikniętym dobrocią.
W Twoim imieniu, Panie, jest życie
I życie wieczne
Niech twoje imię będzie dla każdego z nas i całego świata
Amen.
pastor Vncens Hubac

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Odkryć przyjaźń Jezusa do nas to odkryć, że jesteśmy braćmi. To, że Chrystus miał przyjaciół i to różnych, nie znaczy, że kocha mniej kogokolwiek innego. To dla każdego, w tajemnicy serca, ma szczególną miłość. Z tego wynika fundamentalna zasada życia duchowego: nigdy nie wolno się porównywać. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Kto może osądzać człowieka, jeśli nie miłość, która właśnie ..nie osądza? Człowiek jest nieporównywalny. Chrystus nie porównuje, On kocha każdego bezgranicznie. Wiedząc to możemy iść do ludzi.
Patriarcha Atenagoras IV