POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Duch dziecięctwa to jasność spojrzenia, bez uproszczeń, z zachowywaniem przenikliwości. Nie są mu obce różnorakie aspekty danej sytuacji, tak pozytywne jak i negatywne. Nie ma on nic z infantylności. Jest dojrzały. Wymaga niebywałej odwagi.
Ducha dziecięctwa nie powstrzymają nawet zastarzałe struktury Kościoła. Próbuje się przez nie przebić, tak jak strumień wczesną wiosną toruje sobie drogę w zamarzniętej ziemi.
Chrystus nigdy nie przypatruje się biernie czyjemukolwiek nieszczęściu. Jako Zmartwychwstały każdemu towarzyszy w jego cierpieniu tak dalece, że istnieje bół Boga, ból Chrystusa. Możemy dzielić w Jego imieniu udrękę tych, którzy są doświadczani niepojętymi próbami. Chce, byśmy umniejszali ból niewinnych.
br. Roger z Taize

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Odnalazłem Ciebie
w zwyczajności dnia
w zwyczajnych czynnościach
codziennego trudu
porannego wstawania
pracy
wieczornych rozmów
słaniu łóżek
sennego dotyku ciał –
tu jesteś…
Słuchałem wczoraj, jak mówili
ci, którzy wiedzą
i ci, którzy widzą
Ciebie,
ja oślepłem,
nie słyszę
nie widzę,
lecz wiem
z jakiego ducha
pochodzą ich słowa…
Powiadają,
że pobłądziłem.
Mówią, że
zwiodła mnie ciemność.
To prawda.
W mroku nienazwania
wypowiadasz wszak moje imię.
Czegóż mi trzeba więcej?
modlitwa żydowska

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Bo naprawdę mamy już dość
krzykaczy złych nowin,
smutnych nowin.
Robią tyle hałasu,
że Twojego słowa wcale już nie słychać.
Spraw, by w ich zgiełku
rozbrzmiewało nasze milczenie
pulsujące Twoim orędziem.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Być ubogim-to niezbyt ciekawe:
wszyscy ubodzy są tego zdania.
To, co jest ciekawe,
to posiąść Królestwo Niebieskie,
ale tylko ubodzy je posiądą.
Dlaczego zatem jesteście smutni
wy wszyscy, których Bóg pozbawił własności?
Czyżbyście nie mieli nadziei, skoro płaczecie jak ci, którzy jej nie mają?
Zostawcie płacz tym,którzy nie rozpoznają
nad sobą
gwałtownego i ciepłego powiewu Królestwa
Niebieskiego.
A wy, którzy wiecie, że ono jest bliskie,
nie mówcie o ubóstwie, lecz o bogactwie,
kiedy wasze dobra znikają z woli Boga.
Nie mówcie: „Wszystko straciłem”,
powiedzcie raczej: ”Wszystko zyskałem”.
Aby Go odkryć, wyruszcie bez mapy,
wiedząc, ze on jest na drodze, a nie u jej kresu.
Nie próbujcie Go znaleźć za pomocą wyszukanych rad,
ale pozwólcie, by On was znalazł
w ubóstwie zwyczajnego życia.
M.Delbrel

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Wierzę, że nie jesteśmy samotnymi cząstkami,
Jesteśmy ludem.
Ludem Bożym, rodziną, Jego Kościołem,
Znakiem jedności i pokoju,
Znakiem obecności i czułości Boga.
Wierzę, że świat jest już zbawiony,
Że zło zostało zwyciężone,
I że człowiek jest już przemieniony,
Już zmartwychwstały.
Ale wiem, że to zmartwychwstanie
Musi się stawać dzień po dniu,
Aż staniemy się podobni Bogu,
Widząc Go takim, jakim jest.
Czekam na nowy świat
Nie, nie czekam, ja go buduję.
Tworzę go razem z ludźmi, moimi braćmi.
I wiem, że Duch Boży
Krąży na światem
Aby się stało
Królestwo Boże.
ks.Paul Grostefan

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Kiedy wygląda już na to, że w świętej wojnie o wartości można myślącego inaczej publicznie oszkalować, gdy bój o zasady nie zostawia już wiele czasu na zajmowanie się konkretną ludzką biedą, zaś aktywność religijno- społeczna wyczerpuje się w biadaniu nad upadkiem obyczajów i piętnowaniu skrytych wrogów Boga i Kościoła , wtedy potrzebny okazuje się ktoś, kto powie mniej więcej tak:
„Czy jednak pozostaniemy bezczynni wśród świata, który się męczy? Nie, pozostaje nam otwarta droga przygotowawcza: zanim przystąpimy do pracy nad dobrem ogólnym, możemy spróbować czynić dobrze niektórym jednostkom; zanim odrodzimy Francję, należy ulżyć niedoli niektórych biedaków. Dlatego chciałbym, ażeby wszyscy młodzi ludzie z głową i sercem zjednoczyli się w jakimś dziele charytatywnym, ażeby w całym kraju powstało szlachetne stowarzyszenie, mające na celu poprawę losu klas ludowych”.
ks.Jan Kracik, Święci wielcy i pomniejsi,wyd.WAM 2010.