POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Przytoczę tu przykład pewnego kapłana, przetrzymywanego przez wiele lat przez totalitarny reżim w więzieniach. Wyszedł z nich napełniony światłem. Mówił, że nigdy w życiu nie modlił się tak wiele. Przemienił czas, który innym zatrzymanym wydawał się nieskończony, czas bunt i rozpaczy w czas komunii z Bogiem i pomimo wielkich cierpień w czas gotowości do niesienia pomocy innym.
wg. Michel Evdokimov Otworzyć swe serce, wyd. W drodze

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, wybaw mnie od hałasu i zamętu.
Oddal ode mnie te decybele,
które przeszkadzają mi myśleć i przenikają mózg.
Zachowaj mnie od muzyki komercyjnej,
tego rodzaju muzyki “prozac”, fałszywie radosnego,
który mnie znieczula,
zapełnia moją pustkę i zamyka w śnie.
Twoją muzykę można usłyszeć tylko w ciszy.
Ona mnie zaprasza, uwodzi, przenika.
Stawia mi pytania, umacnia.
Każe mi ruszyć w drogę dając jednocześnie odpoczynek.
Pociesza i daje pokój.
Wymiata nienawiść i daje mi serce czyste.
Przez nią odnajduję ufność i nadzieję.
Dziękuję, Ojcze za muzykę Twojego Stworzenia.
Dziękuję, Jezu, za hymn braterstwa.
Dziękuję za wibracje Ducha, który przepełnia radością moje życie.
/J.F Meurs Salezjanin/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

W każdym człowieku w jakiejś grupie jest wiele ziarenek świętości. Jeśli zgromadzilibyście wszystkie te iskierki świętości razem, w duchu braterstwa, z miłością i przyjaźnią, osiągnęlibyście bardzo wysoki poziom świętości.
/rabbi Yehuda Ashlag, ur. w Łodzi, zm.1955/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Do ciebie także mówi Pan:
-Idź, nie stój patrząc w niebo i zakładając ręce.
Oczywiście, że dobrze jest się modlić i wzywać mojego Imienia,
ale uważasz, że to wystarczy?
Chodźmy, zakasuj rękawy i spójrzmy na świat,
misja to twoje zadanie tutaj.
Przestań gadać, że to robota dla innych,
dla Kościoła, księży.
Kościół to ty.
Ty, ponieważ jesteś ochrzczony.
Ty, ponieważ otrzymałeś Ducha Świętego.
Ty, bo jesteś posłany.
Rozejrzyj się dookoła,
oni na ciebie czekają,
ci, którzy pragną nie tylko słów i kazań,
ale szacunku i miłości.
W twojej parafii, w twoim liceum,
miejscu pracy, czekają na ciebie.
Do ciebie mówi Pan:
-Idź, mów im o Mnie, Ojcu i Duchu, idź, nie jesteś sam.
/ks.R.Riber/