POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Żyjemy, Panie
w świecie pozamykanym na podwójną zasuwę,
zamkniętym na tysiące kluczy.
Każdy ma swój:
ten od domu,
ten od samochodu,
ten od biura,
ten od skrzynki.
I jakby tego było mało
szukamy kluczy dodatkowych:
klucza do sukcesu,
do szczęścia,
do władzy,
albo do marzeń….
Ty, Panie,
który otworzyłeś oczy niewidomym,
uszy głuchym,
daj nam ten jedyny klucz,
którego nam brakuje:
ten, który nie zamyka,
ale otwiera,
ten, który nie zamknie naszych przemijających skarbów,
ale otworzy przejście dla Twojej miłości,
ten, który powierzyłeś kruchym rękom Twojego Kościoła
i który otwiera bramy Królestwa.
François Séjourné

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, spraw, byśmy byli otwarci dla wszystkich, którzy do nas przychodzą, ponieważ Ty w nich przychodzisz.
Bądźmy jedno z wszystkimi naszymi braćmi, którzy odchodzą, aby idąc przez świat przeżywać Twoją radość.
Bądźmy łagodni, mili i czyści.
Bądźmy gotowi przyjmować każdą postać Twojej woli.
Bądźmy uśmiechnięci do życia, bo jest ono Twoim darem.
Bądźmy ufni w stosunku do ziemi i do nieba.
Bądźmy ogołoceni ze wszystkiego, co nie jest Tobą, ani Twoimi dziećmi.
Bądźmy przejrzyści w miłości. Niech miłość z nas promieniuje przez łaskę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen
autor nieznany

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jak moglibyśmy żyć Ewangelią
bez pomocy Ducha Świętego?
Dlatego prosimy Cię:
Przyjdź Duchu miłosierdzia,
przyjdź, a pójdziemy nieść z naszymi braćmi
nędzę, która niszczy ciało i duszę.
Przyjdź Duchu łagodności,
przyjdź, a damy naszym braciom
dobroć, która jest jak chleb potrzebna.
Przyjdź Duchu ubóstwa,
przyjdź, a pójdziemy dać naszym braciom
to, co posiadamy, a czego im brakuje.
Przyjdź Duchu pokoju,
przyjdź, a pójdziemy budować
z naszymi braćmi ziemię obiecaną równych praw dla każdego.
Przyjdź Duchu sprawiedliwości,
przyjdź, a pójdziemy ofiarować naszym braciom we łzach
pociechę naszej obecności.
Przyjdź Duchu wierzących,
przyjdź i uczyń nas podobnymi do Tego,
który dla narodzin nowej ziemi
oddał swoje Ciało połamane jako chleb przełamany tym, którzy łakną.
Przyjdź Duchu Boga
przyjdź zaszczepić w nas
ducha Ewangelii.
O.Charles Singer OP

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Boże, wyślij nam szaleńców,
którzy zaangażują się do końca,
którzy kochają nie tylko słowami,
którzy dają prawdziwie i wszystko.
Trzeba nam szalonych,
pasjonatów,
nierozsądnych,
zdolnych skoczyć w niepewność,
w przepaść coraz głębszego ubóstwa.
Potrzeba nam szaleńców współczesnych czasów,
żyjących prosto, życiem miłości i pokoju,
wolnych od kompromisów, zdecydowanych nigdy nie zdradzić,
gardzących własnym życiem,
zdolnych do podjęcia się każdego trudu,
wyruszenia wszędzie, gdzie potrzeba,
jednocześnie wolnych i posłusznych,
spontanicznych i upartych,
łagodnych i silnych.
Boże, ześlij nam szaleńców.
Louis-Joseph Lebret, OP

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

“Samotność, mój Boże,
nie oznacza, że jesteśmy sami,
lecz oznacza, że to Ty jesteś tutaj,
gdyż w obliczu Twojej obecności wszystko zamiera
i wszystko staje się Tobą.
Na cóż przydałoby się pójść na krańce świata
w poszukiwaniu pustyni?
Na cóż przydałoby się wejść za mury,
które odgrodziłyby nas od świata,
jeśli Ciebie nie byłoby tam bardziej,
niż w odgłosach samochodów,
niż w tłumie o stu twarzach.
Być samotnym
nie znaczy przechodzić obok ludzi
lub ich opuszczać.
Być samotnym
to wiedzieć, że Ty jesteś wielki, mój Boże,
że tylko Ty jesteś wielki
iże nie ma zbytniej różnicy
między wielkością ziaren piasku i wielkością
zebranych istnień ludzkich.
Kiedy Mojżesz jeden jedyny raz spotkał Go,
krzak niewypowiedziany,
mógł powrócić do ludzi
niosąc w sobie niezmąconą pustynię.
Podobnie my
nie wypominajmy światu,
nie wypominajmy życiu,
że zakrywa przed nami oblicze Boga.
Nie jest ważne nasze miejsce w świecie,
Nie jest ważne czy jest zaludnione
czy opustoszałe,
wszędzie jesteśmy “Bogiem z nami”
wszędzie jesteśmy Emmanuelami.”
M.Delbrel