POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką,
Światło odwieczne!
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Więc Ty mnie prowadź.
Nie proszę rajów odległych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak się modliłem jak teraz,
Światło odwieczne.
Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać
Swą własną drogę.
Pomimo trwogi łaknąłem barw świata
Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata.

Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność,
Przez bór, pustynię
Błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną,
Aż mrok przeminie,
Aż świt odsłoni te drogie postaci,
Którem ukochał niegdyś, którem stracił.
Kardynał Newman

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jednakże wszelki dialog służy przebudzeniu ducha, serca. Kiedy ja jako chrześcijanin spotykam się z niewierzącym, muszę być gotów przyjąć jego pytania. I na odwrót, również ja, jako chrześcijanin, muszę dać szansę niewierzącym, by mogli poznać to wspaniałe dziedzictwo, które otrzymałem za pośrednictwem Pisma Świętego i tego wszystkiego, co wiara ukształtowała w naszym społeczeństwie” –
ks. Mazas-organizator spotkań dialogów w Paryżu

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Naucz nas, Jezu mówić z miłością,
a odpowiemy zna nienawiść słowami serdecznymi.
Naucz nas mówić o sprawiedliwości,
a znajdziemy słowa, które wyzwalają i rozrywają łańcuchy.
Naucz nas mówić o pokoju,
a zamienimy gorycz w śpiew radości.
Naucz nas podnosić głowę,
a patrzeć będziemy raczej w niebo niż opuszczać wzrok.
Naucz nas czytać znaki czasu,
a będziemy zdolni do głoszenia prawdy Twojego Słowa.
Naucz nas iść za Tobą,
a rozpoznamy Cię poprzez zawirowania i cierpienie.
Naucz nas, Panie, świadczyć,
a będziemy głosić życie, które z Ciebie wypływa.
Jean Grou

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Życzę ci, abyś żył
Inaczej niż chce świat.
Życzę ci abyś żył
z podniesioną głową i sercem w Niebie,
stopami w marzeniach i oczyma by je widzieć.
Życzę ci, abyś żył
nie dając się kupić za pieniądze.
Życzę ci, abyś żył
stojąc prosto i zamieszkały.
Życzę ci, abyś żył
w tchnieniem ognia, płonący z miłości.
Życzę, abyś żył
bez tytułów,
bez etykiet,
bez odznak,
nosząc jedyne imię-człowiek.
Życzę ci abyś żył
w poczuciu, że nikogo nie skrzywdziłeś.
Życzę ci abyś żył
bez podejrzeń i potępiania kogokolwiek.
Życzę ci abyś żył
bez ironii
nawet wobec siebie samego.
Życzę ci, abyś żył
w świecie bez wykluczonych,
bez odrzuconych,
bez pogardzonych,
bez poniżanych
ani pokazywanych palcem
czy ekskomunikowanych.
Życzę ci, abyś żył
w świecie, gdzie każdy ma prawo stać się twoim bratem i zostać twoim bliźnim,
w świecie, w którym nikt nie jest pozbawiony głosu,
pozbawiony prawa do nauczenia się czytania i pisania.
Życzę ci, abyś żył
w świecie bez krucjat i polowań na czarownice.
Życzę ci, abyś żył
w wolnym świecie,
wolny
w przychodzeniu i odchodzeniu,
wejściu i wyjściu,
wolny w swobodnym mówieniu.
We wszystkich kościołach,
we wszystkich partiach,
we wszystkich gazetach,
w każdej radiowej stacji,
w każdej telewizji,
na wszystkich trybunach,
na wszystkich spotkaniach,
na wszystkich kongresach,
we wszystkich fabrykach,
we wszystkich biurach,
we wszystkich urzędach.
Życzę ci, abyś mówił
nie by zostać usłyszanym,
ale by zostać zrozumianym.
Życzę ci życia nieoczekiwanym.
To znaczy życzę ci życia, po ludzku, zmarnowanego.
ks.Jean Debruynne

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli jesteśmy zakorzenieni w Zmartwychwstałym, w nas świat i historia zaczynają przejście do wieczności. Nasze życie powinno być oświetlone nadzieją – przez pełne pokoju oczekiwanie na Tego, który przyjdzie zabrać wieki sądząc żywych i umarłych.
Królestwo Boże przygotowujemy na ziemi i to ziemia będzie przemieniona. Wszystkie ludzkie wartości ją przemieniają. Kultura może się do tego przyczynić i pomagać. Kiedy Chrystus powróci, a my możemy przygotować i przyspieszyć Jego powrót przez modlitwę i czynną miłość, śmierć i kłamstwo znikną, ale ziemia i kultura będą przemienione.
Dla tego, kto potrafi patrzeć, wszystko jest cudem, wszystko jest zagłębione w tajemnicy, w nieskończoności./Patriarcha Atenagoras IV/