POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Olśniewa mnie myśl, że natchniony tytan wiedzy, genialny samotnik z Priceton, francuski pisarz-humanista i cichy Prostaczek z Asyżu doszli w swoich rozmyślaniach, każdy na swojej drodze, do tych samych wyników i że, umierając wiedzieli tylko jedno: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”./wg R.Brandstaetter-Inne kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu wyd.PAX 1976/…

Wielka uczoność nie przyczynia się bynajmniej do osiągnięcia zbawienia. Kto chce być rzeczywiście mądrym, niech nieustannie pracuje, trzyma głowę nisko i nie wynosi się nad innych.
Bracia niech czczą tych uczonych, którzy naukami swoimi budzą w nas ducha i szerzą umiejętność życia./św.Franciszek/

Nieustanna współpraca człowieka z jego sumieniem nadaje dziełu ludzkiemu właściwy sens i wymiar.
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna. /B.Pascal/

Moralność znaczy więcej niż intelekt. Nigdy nie powinien pan nic czynić przeciw własnemu sumieniu, nawet jeśli państwo tego żąda./A.Einstein – świadomy klęski, którą poniósł- jego prace umożliwiły zbudowanie bomby atomowej./

Zbyt długo łudziliśmy się co do roli inteligencji. Pominęliśmy substancję człowieka, sądziliśmy, że zdolności marnych ludzi mogą dopomóc do zwycięstwa słusznej sprawy, że zręczny egoizm może wzbudzić ducha ofiary, że oschłość serca poprzez wicher wymowy zasieje ziarna braterstwa i miłości. Pominęliśmy istotę człowieka. /A.de Saint-Exupery/

 

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

“Nie mam czasu” to dorosła wersja wymówki “pies zjadł moją pracę domową”.
/nieznany/
Rzadko masz czas na wszystko. Musisz dokonać wyboru. Na szczęście twoje wybory mogą zależeć od tego, kim w głębi swojej duszy jesteś.
/F.Rogers/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, mój przyjacielu,
wziąłeś mnie za rękę.
Pójdę z Tobą, bez lęku,
do końca drogi.
Idę z Tobą
w wichurze i mrozie,
idę, nic mnie nie obchodzi,
niosę Cię
w sercu, stale ze mną.
Wszędzie śpiewy,
uśmiechy, przyjemności,
a ja idę
szukając Twojej twarzy
w tym wszystkim.
Pobiegnę
śpiewając moje pieśni.
Wiem, czekasz na mnie
na schodach swojego domu.
O, jesteś tutaj,
znalazłem Cię.
Widzę Twoją twarz
i stół, na którym
położyłeś dwa nakrycia.
/ks.Aime Duval, SJ/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Podróż na odległość tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.
/Lao-Tzu/

Życie jest doświadczeniem podróży, a nie problemem do rozwiązania.
/Kubuś Puchatek/

Nie chcę dotrzeć do celu, chcę podróżować.
/Coco Ginger/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

 Ja nie chcę być “anty“ przeciwko komukolwiek. Ja po prostu chcę być budowniczym afirmacji: afirmacji Boga, który kocha nas i który chce nas zbawić.

Jest wiele rzeczy, które można zobaczyć tylko oczami, które płakały.

Kiedy walczymy o prawa człowieka, o wolność, o godność, kiedy czujemy, że służbą Kościoła jest utożsamiać się z tymi, którzy są głodni, z tymi, którzy nie mają szkół, z tymi, którzy są wykluczeni, nie oddaliliśmy się od Bożej obietnicy. On przychodzi uwolnić nas od grzechu i Kościół wie, że konsekwencją grzechu są te niesprawiedliwości i nadużycia. Kościół wie, że zbawianiem świata jest wskazywanie na takie rzeczy.

Pokój nie jest owocem terroru i strachu
Pokój nie jest milczeniem cmentarzy
Pokój nie jest milczącym skutkiem gwałtu i przemocy
Pokój jest wielkodusznym
spokojnym dawaniem wszystkiego
dla dobra wszystkich
Pokój jest dynamizmem
Pokój jest wielkodusznością
Jest prawem i obowiązkiem.Bł. Arcbp. Oskar Romero