POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nasz brat jest naszym życiem-mówił Starzec. Przez miłość Chrystusa każdy człowiek jest integralną częścią naszego życia na wieczność. Sylwan, krok po kroku doszedł do widzenia w przykazaniu miłości bliźniego jak siebie samego nie- jedynie normy etycznej, ale afirmacji ontologicznej wspólnoty ludzkiej egzystencji.
Starzec Sylwan z Góry Atos rozmawiał z innym mnichem, pustelnikiem. Ten, z nieskrywaną satysfakcją oznajmił: “Bóg odrzuci wszystkich ateistów. Będą się smażyć w piekle.”
Zasmucony starzec Sylwan zapytał: “Powiedz, proszę, jeśli znajdziesz się w Raju i będziesz mógł oglądać kogoś smażącego się w piekle, będziesz szczęśliwy i spokojny?”
-“Cóż robić? To z własnej winy się tam znajdą” odpowiedział pustelnik.
Zasmucony Starzec odpowiedział:
-“Miłość nie może tego znieść. Trzeba się modlić za wszystkich ludzi.”
I Starzec modlił się ustawicznie za wszystkich ludzi. Modlić się za siebie-to wydawało mu się dziwaczne. Jego dusza spalała się ze smutku z powodu ludzi nieznających Boga i Jego miłości i modlił się gorąco, żeby Pan w swojej nieskończonej miłości pozwolił im się poznać.
/wg.Arch.Sofronowa o św.Sylwanie z Góry Atos./

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Co to jest współczujące serce?…to serce gorejące dla wszelkiego stworzenia, dla ludzi, dla ptaków, dla zwierząt, demonów, dla całego stworzenia. Kiedy myśli o nich, gdy ich widzi, z oczu płyną łzy. Tak silne i tak gwałtowne jest jego współczucie, tak wielka jest jego wytrwałość, że serce się ściska i nie może znieść najmniejszego zła czy najmniejszego smutku w łonie stworzenia.
Dlatego modli się …..o każdej porze za bezrozumne zwierzęta, za nieprzyjaciół prawdy, za wszystkich, którzy działają na jego szkodę, aby byli strzeżeni, aby zostało im wybaczone. /św.Izaak Syryjczyk/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Serce Jezusa
przepełnione MIŁOŚCIĄ
i WSPÓŁCZUCIEM
dla tych, którzy cierpią,
dla wszystkich, którym ciężko,
wszystkich, którzy są głodni,
wszystkich chorych.
To Serce ojca,
To Serce matki,
To Serce pasterza
/ks.L.J.Dehon/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, Ty jesteś światłem i życiem,
ale jak iść do Ciebie, kiedy się jest na dnie?
Oni są ciągle tutaj, ci wykluczeni, pół martwi,
ci, których droga jest bez jutrzenki.
Chcesz, żeby się podnieśli, ruszyli, odsłonili twarze,
ale jak i dla kogo, chcesz, żeby to uczynili?
Wystarczy przecież tak niewiele
aby oddać serce tym cierpiącym braciom:
spojrzenie przechodnia, cierpliwość pielęgniarki.
Sąsiad, który powie zwyczajnie “dzień dobry”
pracownicy socjalnej, która dzień w dzień zaczyna swoją pracę.
Są tysiące, których trzeba połączyć więzami miłości.
Czerpią ze źródła życia i razem
idą z Twoimi poranionymi dziećmi.
Panie, pozwól wszystkim Twoim sługom
postępować z braćmi i siostrami
na Twojej drodze do szczęścia.
ks.Hubert Renard

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jezu, ty nam przypominasz, że Duch tchnie, kędy chce.
Jest obecny w sercu i w czynach
tych wszystkich, którzy walczą z nędzą,
ze złem naszej ziemi,
z niesprawiedliwością, która niesie śmierć.
Jakiekolwiek mają przekonania i religię
sprawiają, że rozkwita życie tam, gdzie zasiano śmierć.
Oni są z nami.
Widzisz, Jezu, twojego Ducha
we wszystkich tych ludziach, których serce jest jasne,
spojrzenie współczujące,
ręce wyciągnięte.
Oni budują Królestwo
i głoszą Zbawienie całemu światu.
Realizują pragnienie Mojżesza:
uczynić z całego ludu Pana lud proroków.
Oni są z nami.
Jezu, wyzwól nas z lęku przed drugim, który wierzy w Ciebie inaczej.
Naucz nas rozpoznać nasze braki jako wezwanie do tworzenia razem wspólnoty.
/s.Marta Lamothe-Zgromadzenie Córek Mądrości