POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Szanuj starszych, kiedy jesteś młody,
pomagaj słabszym, kiedy jesteś silny,
przebaczaj, kiedy uczynią ci zło.
Ponieważ któregoś dnia w życiu będziesz
stary, słaby i popełnisz błąd. Wtedy zapragniesz,
żeby ci okazano trochę szacunku.
/zasłyszane/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli Bóg jest z nami
to nigdy dla wojny
to nigdy dla prześladowań
to nigdy dla lęku
to nigdy dla karania.
Jeśli Bóg jest z nami
to nie dlatego, że jesteśmy lepsi
to nie dlatego, że jesteśmy czyści
to nie dlatego, że jesteśmy wybrani.
Jeśli Bóg jest z nami
to wyłącznie dla pokoju
to wyłącznie dla sprawiedliwości
to wyłącznie dla jedności
to wyłącznie dla życia!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby siebie dać
to, żeby służyć
to, żeby otworzyć ramiona
to, żeby przebaczać.
Bóg nigdy nie jest z kimś
przeciwko komuś!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby być ze wszystkimi!
Kto zaryzykuje bluźnierstwo
twierdząc, że “Bóg jest po mojej stronie”
przeciwko drugiemu człowiekowi?
ks.K.Singer

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nasz świat jest kaleki
Jego serce bije nierówno
jest nieprzystosowane do ciała
ciała złożonego z mężczyzn i kobiet,
ciała- ludu braci i sióstr,
Ludu Bożego.
Wkłada mnóstwo energii,
aby podnieść wydajność fabryk,
zwiększyć inwestycje,
stymulować konsumpcję,
wynarodowić,
zadłużyć
i…uzbroić Trzeci Świat…
A tymczasem
nie-wydajni są składani
na ołtarzu wolnej konkurencji.
Oczywiście, nikt ich nie zabija,
dajemy im minimum socjalne do przeżycia.
Lepsza śmierć powolna niż gwałtowna,
mniej widoczna i mniej szokująca.
Czasami serce świata zaczyna bić
rytmem mężczyzn i kobiet, którzy cierpią.
To sprawia wrażenie wylewu wielkoduszności
W takt medialnej wrzawy.
Posiłki dla ubogich, koncerty na rzecz Etiopii,
wszelkiego rodzaju zbiórki.
Każdy idzie za swoimi wzruszeniami i swoją maleńką łzą.
Każdy daje- jeden monetę, inny banknoty.
To przynosi małą ulgę cierpiącemu Ciału.
Ale to serce jest dotknięte chorobą.
To z serca do serca trzeba działać.
To serce Ciała trzeba zmienić,
a to jest trudniejsze niż opatrunek dla ręki czy nogi.
Potrzeba wielkiej operacji:
likwidacji niesprawiedliwych struktur,
usunięcia przywilejów,
postawienia człowieka w centrum każdej ekonomii,
zmiany życia,
nawrócenia.
Trzeba dać się ponieść miłości Boga,
która może przeprowadzić tę operację.
“…odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała”./Ezechiel/
ks.Jean-Marie Bossard

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Bóg kieruje do mnie swoją modlitwę
bezustannie i z zapałem.
Krzyczy do mnie:
Błogosławiony bądź człowieku,
wielkie jest twoje imię.
Proszę cię
wysłuchaj moją modlitwę.
Nie za siebie proszę
ale za świat, w którym żyję.
Za wszystkich moich braci i siostry.
Człowieku, wiesz,
że moi bracia cierpią.
Niech twoja moc przyjdzie im z pomocą!
Daj im ich chleba powszedniego,
wyzwól ich z tortur i wojen,
ochroń przed prześladowcami.

Spraw, aby zakwitła pustynia,
Chroń Moje stworzenie.
O, człowieku wszechmocny,
wiem, że masz do tego środki,
ponieś tylko ręce,
a wszystko się spełni.
Dlaczego ukrywasz twarz, człowieku?
Krzyczę do ciebie w dzień,
krzyczę do ciebie w nocy.
Nie odwracaj swojego spojrzenia,
wysłuchaj płaczu świata,
podnieś się
a będziemy zbawieni.
Waltraud Verlaguet

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Dzisiaj na drogach naszych ludzkich wędrówek
Trędowatych świata są legiony,
Ale wystarczy tak mało,
Nic lub prawie nic, wiesz przecież.
Jeśli chcesz podnieść swojego brata
Dotknij go palcem swojego serca,
A jego twarz zajaśnieje.
Dotknij go słowem swojego serca
Zobaczysz- podniesie się
Nawet jeśli jest zdruzgotany
ks.Robert Riber