POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, jak trudni są ci młodzi,
Którzy prowokują nas swoją agresją
Ale pod brutalnością języka
I wyzywającym zachowaniem
Ukrywa się bezgraniczna rozpacz.
Ty, który powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”
Ty, który przygarnąłeś Dobrego Łotra
Naucz nas nigdy nie oceniać młodych powierzchownie,
Ale docierać do serca ich cierpienia.
Daj nam odwagę
Towarzyszenia im na drogach życia,
Jak Szymon z Cyreny wsparł Cię w niesieniu Krzyża,
Abyśmy mogli być świadkami nadziei na ich drogach.
Porażka nie jest przekleństwem.
Miłość może pokonać przemoc.
Wykluczenie może zostać pokonane
Tego potrzebują ci młodzi:
Spotkania dorosłych, którzy powiedzą:
Potrzebujemy was!
Daj nam siłę i radość do głoszenia tego przesłania:
„Potrzebuję was do budowy mojego królestwa sprawiedliwości i pokoju”
ks.Jean Marie Peticlerc

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Starzec Sylwan z Góry Atos, jeden z najłagodniejszych ludzi, jakich nosiła ziemia, tak mówi:
„Kto miłuje utrapionych, temu Pan daje żarliwą modlitwę za ludzi. Tacy modlą się ze łzami za lud, który kochają i nad którym ubolewają-lecz boleść ta miła jest Bogu”.
„Zrozumiałem, że kiedy Pan zsyła żal nad kimś i pragnienie modlitwy za niego, to oznacza, że Pan chce okazać łaskę temu człowiekowi. Dlatego jeśli ktoś poczuje litość wobec kogokolwiek, to trzeba się modlić za niego, ponieważ Pan pragnie przez ciebie obdarzyć go łaską. Módl się więc, a Pan cię wysłucha i uwielbisz Boga.”
cyt. za Archimandrytą Sofroniuszem