Panie, Panie,
obdarz łaską wszystkie ludy
aby Cię poznały
przez Ducha Świętego
i wielbiły Cię z radością,
bo nawet mnie, nieszczęsnemu
dałeś radość z pragnienia Ciebie.
Moją duszę
dzień i noc
pociąga Twoja miłość
i nie może nasycić.
/Sylwan z Góry Atos, święty Kościoła Prawosławnego/