POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Błogosławieństwa
Błogosławiony jesteś, ty, ubogi
ty, którego bogactwo nie przygniata nikogo,
wolność Boża jest w twym sercu.
Błogosławiony jesteś, ty, który słuchasz,
ty, który nie posiadasz całej prawdy,
ale szukasz jej pokornie z twoimi braćmi.
Twoja droga prowadzi nas do Boga żywego i prawdziwego.
Błogosławiony jesteś, który niesiesz ciężary tych,
którzy krzyczą dzisiaj w rozpaczy,
ty, który jesteś torturowany ich cierpieniem.
Niepokój Boga jest w twoich oczach.
Błogosławiony jesteś ty, który walczysz,
żeby przyszła sprawiedliwość,
żeby ubogi był widziany
jako człowiek.
Sprawiedliwość Boża jest w tobie.
Błogosławiony jesteś ty,
którego gniew gaśnie przed zachodem słońca,
ty, który kochasz i przebaczasz,
ty, który przygarniasz z ufnością.
Miłość Boga rozświetla twoją twarz.
Błogosławiony jesteś ty, który jesteś czysty
ty, który nie idziesz na kompromis z mocami tego świata
ty, który stanąłeś po stronie prześladowanych i niszczonych.
Życie Boga jest w tobie jak źródło tryskające.
Błogosławiony jesteś ty, który jesteś w więzieniu,
znieważany i kłamliwie oskarżany
z powodu twojej walki o sprawiedliwość.
Twój Krzyż jest związany z Chrystusowym.
Twoje życie oddane jest początkiem życia nowego.
Błogosławiony jesteś ty, który budujesz pokój,
ty który pragniesz wyłącznie pokoju
bądź dzisiaj chlebem dzielonym przez wszystkich ludzi na ziemi.
Błogosławiony jesteś, pokój Boga jest w twoich rękach.
/Alain Houziaux-pastor fr.Kościoła Reformowanego, pisarz, filozof/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Kiedy człowiek się oddala, zamyka się w sobie, nigdy zresztą nienasycony, Bóg staje się “żebrakiem miłości”, który czeka u drzwi, drzwi swojego stworzenia najpierw, a potem, ponieważ fiat Maryi pozwoliło mu odtworzyć naszą naturę, u drzwi naszego serca. Schodzi na poszukiwania, ten, który nas kocha, ten, który jest bogaty, idzie do naszego ubóstwa. Przedstawia się, deklaruje miłość i prosi o wzajemność. …odepchnięty, czeka u progu. /św.Mikołaj Kabazylas, prawosławny XIV w/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Dzisiaj trzeba mniej zrywać ze światem i odwracać się od niego, a bardziej wprowadzać pokój i oświetlać życie codzienne. Mistyka nie polega koniecznie na niezwykłych przeżyciach. Możemy przeżywać z zachwytem najzwyklejsze wydarzenia, spotkania z pozoru banalne i widzieć prześwitujące przez istoty i rzeczy Oblicze Zmartwychwstałego. W jego świetle wszystko przechodzi ze śmierci do życia, z braku w pełnię, z czasu w wieczność.
/Patriarcha Athenagoras w rozmowie z O.Clement 1969/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Nie godzę się zaakceptować poglądu, że ludzkość jest tragicznie skazana na bezgwiezdną noc rasizmu i wojny i świt pokoju i braterstwa nigdy nie stanie się rzeczywistością….Wierzę, że bezbronna prawda i bezwarunkowa miłość mają ostanie słowo.
M.Luther King