POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Teraz jesteśmy słabi,
wydani chorobom, cierpieniu i starości;
ale kiedy będziemy u siebie
opływać będziemy w zdrowie.
Teraz próbujemy kochać
krzywdząc się czasem, rozczarowując, zdradzając;
ale kiedy będziemy u siebie
miłość będzie powszednia jak chleb i mocna jak jutrzenka.
Teraz dobrobyt jest własnością bogatych i możnych;
ale kiedy będziemy u siebie
Bóg założy fartuch
i poda najmniejszemu największy kawałek szczęścia.
Teraz śmierć jest u progu ze swoim korowodem chorób,
starości, cmentarzami i wspomnieniami, które ranią;
ale kiedy będziemy u siebie
śmierć zostanie wysłana w nicość, tam, skąd przyszła
i nie będzie nawet wspomnieniem….
Teraz nasze serce szuka nieustannie odrobiny miłości, czułości, wierności;
ale kiedy będziemy u siebie
nasze serce znajdzie nareszcie prawdziwą przystań i spocznie,
bo u nas to Miłość we własnej osobie nas oczekuje i wzywa…

Miłość – Osoba, która już w nas mieszka i pociąga do siebie. Bo teraz niebem Boga jest serce człowieka;
ale kiedy będziemy u siebie
niebem człowieka będzie serce Boga.
ks.G.Madore

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Ojcze wszystkich ludzi
dla Ciebie nikt nie jest zbyt mały.
Nie ma też człowieka, którego
serce byłoby zbyt twarde, żebyś go kochał.
Chcesz potrzebować wszystkich.
Jak zatem, my ludzie
moglibyśmy kogoś potrzebować mniej?
Naucz nas odkrywać cuda
w każdym mężczyźnie i w każdej kobiecie:
piękno, dobroć, światło.
Nawet w twarzach przenikniętych smutkiem,
najbardziej nieszczęśliwych, zobaczyć Twój blask.
Pozwól mi odkryć, że nie ma człowieka,
który nie ma nic do powiedzenia, nic do dania.
Zrozumieć, że moje życie zależy od wielu pokornych prac
wykonywanych w różnych zakątkach świata.
Że nasza kultura zbudowana jest na ogromie
prostych gestów ludzi czynionych od tysięcy lat.
Każdy zależy od wszystkich,
żeby ludzkość była całością,
żeby Ciało Jezusa, Twojego Syna było pełnią.
Będzie tylko razem ze wszystkimi.
Czekam na tę pełnię
ze wzrokiem zwróconym w stronę tych, którzy przyjdą.
Ty, Ojcze, błogosławisz im,
pozwól mi błogosławić razem z Tobą.
Jean-Yves Calvez, SJ

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Jeśli Bóg jest z nami
to nigdy dla wojny
to nigdy dla prześladowań
to nigdy dla lęku
to nigdy dla karania.
Jeśli Bóg jest z nami
to nie dlatego, że jesteśmy lepsi
to nie dlatego, że jesteśmy czyści
to nie dlatego, że jesteśmy wybrani.
Jeśli Bóg jest z nami
to wyłącznie dla pokoju
to wyłącznie dla sprawiedliwości
to wyłącznie dla jedności
to wyłącznie dla życia!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby siebie dać
to, żeby służyć
to, żeby otworzyć ramiona
to, żeby przebaczać.
Bóg nigdy nie jest z kimś
przeciwko komuś!
Jeśli Bóg jest z nami
to, żeby być ze wszystkimi!
Kto zaryzykuje bluźnierstwo
twierdząc, że “Bóg jest po mojej stronie”
przeciwko drugiemu człowiekowi?
ks.K.Singer

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Niewiele wiem o życiu przyszłym
tylko to, że człowiek już nigdy nie będzie
człowiekowi wilkiem.
Człowiek nigdy już nie skrzywdzi, nie osądzi,
nie poniży swojego brata.
Absolutna Miłość napełni nasze serca
i zobaczymy wszędzie jej blask.
/ks.Stan Rougier/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Odwieczna Mądrość/Jezus Chrystus/ słucha z czułością głosu cierpiących i ich krzyku. Patrzy ze współczuciem na pot na ich czole, łzy w ich oczach, ciężar na ich ramionach, udręki duszy.
Mądrość odwieczna stworzywszy wszystko trwa w stworzeniu żeby je utrzymywać i odnawiać.
L. M. Grignon de Montfort