POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Błagam cię, nigdy nie pogardzaj żadną duszą, szczególnie jeśli jest to mnich lub żebrak. Dla Jego Miłości wiedz, że Jego miejsce jest między żebrakami, szczególnie ślepymi, szalonymi, którzy stają się czyści jak słońce przez swoją cierpliwość i cierpienie….Pokazuj miłość bliźniego poprzez jałmużnę. Tą cnotą, przede wszystkim, pomagamy sobie na Dzień Sądu.
/św.Szymon do swojego przyjaciela – diakona Jana, tuż przed śmiercią/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Ukochana w Chrystusie Nadieżdo!
Otrzymałem od Pani dolara. Dziękuję i modlę się za Panią i jej syna Borysa. Pan oczekuje nas w Niebie. Modlimy się i dziękujemy Bogu. On jest miłosierny. Kocha nas bardzo, nas, grzeszników i czeka na nas u siebie razem ze świętymi. Z powodu Pana trzeba, żebyśmy byli pokorni, miłowali naszych nieprzyjaciół, jak nam nakazał Pan. Znosimy przeciwności z powodu Pana, aż pewnego dnia nasza dusza zobaczy Pana i zapomni o wszystkich cierpieniach z powodu miłości do Niego.
/św.Sylwan, list do N.Sobolewej/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Podczas gdy byliśmy jeszcze z prześladowcami, a mój ojciec, ze względu na jego uczucia do mnie, trwał w dążeniu, aby odwieść mnie od mojego celu i zniechęcić do wiary, powiedziałam:
— „Ojcze, czy widzisz, powiedzmy, to naczynie leżące tutaj, że jest to mały dzban, czy też może coś innego?”
I rzekł: — „Widzę, że jest nim”.
I odpowiedziałam mu: — „Czy może to zostać określone jakąkolwiek inną nazwą niż tą, która odpowiada temu, czym to jest?”
I rzekł: — „Nie”.
— „Podobnie i ja nie mogę nazwać siebie czymś innym jak tylko tym, czym rzeczywiście jestem – Chrześcijanką”.
Wtedy mój ojciec, sprowokowany tą mową, rzucił się na mnie, jak gdyby chciał wyłupać moje oczy, ale jedynie potrząsnął mną i odszedł pokonany argumentami diabła. Potem dziękowałam Bogu za ulgę bycia przez kilka dni oddzieloną od mojego ojca; i w trakcie tych kilku dni zostaliśmy ochrzczeni. Duch Święty nakazywał mi, bym po tym świętym obrzędzie modliła się już wyłącznie o cielesne wytrwanie.
/akta męczeństwa św. Perpetuy /

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Naucz nas, Panie, mówić o miłości
a odpowiemy na nienawiść słowami serdecznymi.
Naucz nas, Panie, mówić o sprawiedliwości,
a znajdziemy słowa, które wyzwolą i rozerwą kajdany.
Naucz nas, Panie, mówić o pokoju,
a zamienimy gorycz w śpiew radości.
Naucz nas, Panie podnosić głowy,
a patrzeć będziemy w niebo zamiast spuszczać oczy.
Naucz nas, Panie, czytać znaki czasu,
a będziemy umieli przekazać prawdę Słowa.
Naucz nas, Panie podążać za Tobą,
a nauczymy się poznawać Ciebie w burzach i trudnościach
Naucz nas, Panie, świadczyć o Tobie,
a głosić będziemy życie, które z Ciebie wytryska
/J.Grou-teolog, biblista/