POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Serce czyste to takie, które nie przestaje wielbić Pana żyjącego i prawdziwego. Jest zdolne, pośród wszystkich swoich słabości wibrować wieczną niewinnością i wieczną radością Boga. Takie serce jest jednocześnie oderwane i napełnione. Wystarczy, że Bóg jest Bogiem. W tym znajduje swój pokój i swoją radość. I Bóg sam jest jego świętością.
Świętość nie jest doskonaleniem siebie, ani pełnią oddania siebie. Jest pustką, przestrzenią, którą pozwalamy Bogu zapełnić w miarę, jak otwieramy się na Jego pełnię
/E.Leclerc-Mądrość biedaka/

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie, jak trudni są ci młodzi,
Którzy prowokują nas swoją agresją
Ale pod brutalnością języka
I wyzywającym zachowaniem
Ukrywa się bezgraniczna rozpacz.
Ty, który powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie”
Ty, który przygarnąłeś Dobrego Łotra
Naucz nas nigdy nie oceniać młodych powierzchownie,
Ale docierać do serca ich cierpienia.
Daj nam odwagę
Towarzyszenia im na drogach życia,
Jak Szymon z Cyreny wsparł Cię w niesieniu Krzyża,
Abyśmy mogli być świadkami nadziei na ich drogach.
Porażka nie jest przekleństwem.
Miłość może pokonać przemoc.
Wykluczenie może zostać pokonane
Tego potrzebują ci młodzi:
Spotkania dorosłych, którzy powiedzą:
Potrzebujemy was!
Daj nam siłę i radość do głoszenia tego przesłania:
„Potrzebuję was do budowy mojego królestwa sprawiedliwości i pokoju”
ks.Jean Marie Peticlerc