POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Cośmy zrobili? Cośmy zrobili? Chrystus nas opuścił. Wygnaliśmy Go. Przez naszą nienawiść, naszą pychę, naszą faryzejską samowystarczalność wymietliśmy ducha Ewangelii.
I Chrystus odszedł…. Chrystus odszedł….
Gdzie teraz jest? Idzie jako pielgrzym, jako nieznany pomiędzy ubogimi, upokorzonymi i cierpiącymi tej ziemi.
Ale przecież nie możemy żyć bez Niego, nie możemy…
Trzeba nam Go na nowo odszukać.
Patriarcha Atenagoras I w rozmowie z O.Clement

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Panie
Daj mi dobre trawienie, ale także coś do trawienia
Daj mi zdrowie ciała i umiejętność jego zachowania
Daj mi Panie duszę świętą, która widzi piękno i czystość, nie wpada w panikę, kiedy widzi grzech, ale potrafi zapanować nad sytuacją
Daj mi duszę, która nie zna znużenia, zgorzknienia i narzekania
Nie pozwól, żebym zbytnio zajmował się tą wielką rzeczą , która nazywa się „ja”
Panie, daj mi poczucie humoru, żebym miał trochę radości z życia i podzielił się nią z innymi.
Św. Tomasz More

POP-BREWIARZ CZYLI MODLITWA W BIEGU.  WIĘCEJ TUTAJ

Są ludzie, których Bóg zabiera i umieszcza osobno, ale są inni… których nie wyciąga ze świata. To są ci, których spotykamy na każdej ulicy… My, ludzie z ulicy wierzymy z całą mocą, że świat, w którym Bóg nas postawił jest miejscem naszego uświęcenia.
Jaką radością jest świadomość, że możemy wznieść oczy w stronę Twojego Oblicza, o mój Boże!. Podczas, kiedy gotuje się zupa. Podczas kiedy czekamy na przystanku na autobus, który się spóźnia. Podczas kiedy wchodzimy po schodach. Podczas kiedy idziemy alejką, żeby zerwać w końcu ogrodu kilka gałązek rozmarynu, żeby przyprawić sałatę.
M.Delbrel