Błogosławieni będziemy
jeśli, ubodzy duchem, potrafimy wyzwolić się
ze zwodniczej ufności w bogactwa
i umieścimy nasze pragnienia
w dobrach duchowych
i jeśli będziemy mieli miłość i szacunek do ubogich
jako do braci i żywego obrazu Chrystusa.
Błogosławieni będziemy
jeśli, wychowani do łagodności silnych,
potrafimy wyrzec się zwodniczej mocy
nienawiści i zemsty
i jeśli posiądziemy mądrość,
która woli, bardziej niż lęk sięgających po broń,
wielkoduszność przebaczenia,
przymierze w wolności i pracy,
zwycięstwo przez dobro i pokój.
Błogosławieni będziemy,
jeśli nie zrobimy z egoizmu
naszej zasady życiowej,
a z przyjemności-celu,
ale, przeciwnie, jeśli potrafimy
w umiarkowaniu odnaleźć źródło siły,
w cierpieniu narzędzie zbawienia,
w ofierze szczyt wielkości.
Błogosławieni będziemy,
jeśli raczej wybierzmy bycie prześladowanym niż prześladowcą,
i jeśli zawsze będziemy pragnąć sprawiedliwości i postępu.
Błogosławieni będziemy,
jeśli dla Królestwa Bożego,
potrafimy zawsze przebaczać i walczyć,
działać i służyć,
cierpieć i kochać.
Nie zawiedziemy się w wieczności. /bł. Paweł VI papież/